Ga naar Dux home

Penningmeester (reactietermijn gesloten)

8463 Stichting Dioraphte Oegstgeest Vast (W&S)

DUX is voor haar opdrachtgever, Stichting Dioraphte, op zoek naar een:

Penningmeester

Organisatie | Organisation

Stichting Dioraphte

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat actief is op uiteenlopende werkterreinen, waarin zij jaarlijks ongeveer de volgende bedragen doneert:

Sociale Initiatieven in Afrika (€ 4,5 miljoen)

Sociale Initiatieven in Nederland (€ 3,5 miljoen)

Wetenschap & Onderzoek (€ 3 miljoen)

Podiumkunsten in Nederland (€ 2 miljoen)

Cultureel Erfgoed in Nederland (€ 1,5 miljoen)

Dioraphte opereert bij voorkeur in de luwte en onafhankelijk van trends elders in de sector. Het steunt vaak nieuwe initiatieven en projecten die anders moeilijk van de grond komen.

Stichting Dioraphte heeft een bestuur, bestaande uit vijf leden (m/v).
De samenstelling van het bestuur is pluriform, zowel qua achtergrond, kennis als ervaring. De huidige penningmeester zal medio 2023 terugtreden aan het einde van zijn statutair toegestane zittingstermijn. Wij zijn op zoek naar een opvolger, die in het derde kwartaal van 2023 wordt ingewerkt en dan tot bestuurslid en penningmeester zal worden benoemd.

Structuur van de organisatie

Dioraphte wil haar organisatie ‘licht’ houden. Zij heeft een actief en inhoudelijk sterk betrokken bestuur, dat nauw samenwerkt met de operationeel directeur. Daarbij worden zij geadviseerd door een viertal deskundige, als ZZP’er werkzame projectadviseurs. Het bestuur voert een actief, op maximering van rendement gericht beleggingsbeleid, in overleg met vermogensbeheerders en een onafhankelijke beleggingsadviseur. Hiertoe is een beleggingscommissie ingericht waar de penningmeester lid van is.

De operationeel directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan het hoofd financiën en projectadministratie en een administratief medewerker. Dioraphte houdt kantoor in Oegstgeest, waar de vergaderingen plaatsvinden en relaties worden ontvangen.

Het bestuur beoordeelt actief de aanvragen, die door de projectadviseurs zijn onderzocht en voorbereid, en nodigt ook regelmatig zelf aanvragers uit voor een toelichting. Bestuurders bezoeken soms projecten.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar (met mogelijk een éénmalige verlenging met nog eens vier jaar).

Functie | Tasks and responsibilities

Vacature

Er wordt gezocht naar iemand die als lid van het bestuur zich wil inzetten voor een fonds dat zowel nationaal als internationaal een bijdrage levert aan sociaal-maatschappelijke en culturele projecten en als penningmeester het eerste aanspreekpunt is voor financiële kwesties en de administratieve organisatie.

Functie-eisen | Job requirements

Profiel

Het bestuur zoekt voor deze interessante positie een kandidaat die beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • ervaring, kennis van en/of affiniteit met de wereld van de filantropie en (vermogens)fondsen;
  • brede maatschappelijke en culturele belangstelling, bij voorkeur ook op (een of meer van) de werkgebieden van Dioraphte;
  • integriteit en een open instelling bij de beoordeling van nieuwe of minder conventionele oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
  • ervaring met het beleggen en het vermogensbeheer van een omvangrijk vermogen, evenals ervaring met het beleggen in private equity met daarbij een achtergrond in controlling of financieel management.

Tenslotte is het van belang dat de kandidaat over voldoende tijd beschikt om actief te kunnen bijdragen aan het bestuur.

Aanbod | Offer

Tijdsbesteding
De bestuurdersrol als penningmeester vergt in totaal gemiddeld zo’n 25 dagen per jaar, waarbij ook tijd wordt ingeruimd voor reflectie.

Renumeratie
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Met de Belastingdienst is een passende vacatie- en onkostenvergoeding afgesproken.

Contact

Interesse

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV in één Word Document via onderstaande button vóór 17 juli t.a.v. Esther Driessen of Annemijn de Lavieter.

Consultant Esther Driessen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie