Go to Dux home

Janneke van der Wijk treedt aan als directeur bij ELJA Foundation per 1 januari

News

Namens het team van Dux International wensen wij Janneke van der Wijk veel succes met deze mooie uitdaging!

ELJA Foundation gaat investeren in nieuwe generaties

Janneke van der Wijk (Conservatorium van Amsterdam) treedt per 1 januari 2022 aan als directeur

 

De ELJA Foundation start op 1 januari 2022 onder leiding van Janneke van  der Wijk.  Het nieuwe vermogensfonds is een initiatief van Els Blokker – Verwer: “Ik denk dat we veel in groepen leven wat de samenleving polariseert. Wij mensen komen te weinig in contact met elkaar en met onze leefwerelden. Als je daar verandering in wilt brengen, dan moet je bij de kinderen beginnen”. Het doel van  de  ELJA Foundation  is  om verbinding, vriendschap en vertrouwen te stimuleren tussen kinderen en jongeren uit compleet verschillende leef- werelden. Beeldende kunst, dans en muziek spelen in het bereiken van dit doel een hoofdrol.

Els Blokker wil met het nieuwe fonds haar betrokkenheid bij de samenleving nog meer gestalte geven. “Beeldende kunst, dans en muziek zullen niet de wereldproblemen oplossen. Het enige dat het doet is dat jonge mensen begrip kunnen krijgen voor elkaar doordat ze samen naar iets toe werken.” Haar liefde voor kunst en cultuur, in combinatie met het welzijn van kinderen en jongeren, krijgt met dit nieuwe fonds vaste vorm. Het initiatief is mede een hommage aan haar in 2011 overleden echtgenoot Jaap Blokker. “Ik vind dat je eigenlijk verplicht bent, als je het zelf heel goed hebt, dat je iets terugdoet voor de samenleving. In mijn geval kan ik een financiële bijdrage leveren. Je kan niet alles doen in deze wereld. Ik heb gezocht naar waar mijn hart ligt en wat ik kinderen wil meegeven.”

Gevoel en begrip voor elkaar

De ELJA Foundation is tot leven  geroepen  om verschillen tussen  groepen  kinderen  en  jonger- en te overbruggen. Door op jonge leeftijd in aanraking te komen met andere leefwerelden van leeftijdsgenoten, wordt het blikveld ruimer en gevarieerder. Bovendien draagt dit bij aan  onderling begrip en vertrouwen. Door kinderen en jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen wil het fonds  bijdragen  aan  de veerkracht van  de  Nederlandse  samenleving. Els Blokker: “Het is misschien heel idealistisch wat ik wil. Maar ik hoop echt dat de kinderen bij wijze van spreken uit de Amsterdamse Bijlmer en Amsterdam Zuid, maar ook uit andere gedeeltes van het land, samen iets gaan doen op het gebied van kunst en cultuur. Als je kunst met elkaar beleeft of samen muziek maakt, dan krijg je gevoel en begrip voor elkaar. Dan kun je samen genieten. Dat geeft vriendschap en dat is de kracht van verbinding.”

Verkenningsjaar

De ELJA Foundation start per 1 januari 2022 met een verkenningsjaar. In dat jaar worden contacten gelegd met mogelijke samenwerkingspartners en de eerste projecten opgestart. Wat bijzonder is aan de ELJA Foundation is dat zij – om haar droom goed te kunnen realiseren – zélf vernieuwende projecten initieert en zélf inhoudelijk betrokken zal zijn bij projecten van ander- en die de foundation financiert. Vooralsnog is het niet mogelijk om financiële aanvragen voor projecten in te dienen. Het eerste jaar is bedoeld om de focus en werkwijze van het nieuwe fonds verder aan te scherpen.

Over Janneke van der Wijk

Het bestuur van de ELJA Foundation heeft Janneke van der Wijk (1971) aangetrokken als directeur. Zij treedt per 1 januari in dienst. Sinds 2011 is Janneke directeur van het Conservatorium van Amsterdam (CvA), een van de leidende conservatoria in het internationale muziek- veld. Naast haar directeurschap van het CvA is Van der Wijk ook actief in diverse besturen en raden van toezicht. Allemaal in de wereld van kunst en cultuur.

In 2007 werd Janneke de eerste directeur van Muziek Centrum Nederland (MCN), het sector- instituut voor de nationale en internationale promotie van de muziek. Van 2005 tot 2007 was zij directeur van de Kamervraag, het nationale instituut voor de klassieke muziek. Janneke studeerde Muziekwetenschap en stapte over naar Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde af op een onderzoek naar de geschiedenis  van  het Amsterdams Conservatorium, en de professionalisering  van  het  Nederlands  muziekleven  tot 1940. Janneke van der Wijk over haar stap naar de ELJA Foundation: “Verbinding, reflectie en creativiteit zijn meer dan ooit noodzakelijk in onze samenleving. De kunsten kunnen hierin, naar mijn stellige overtuiging, een cruciale rol spelen. Met de ELJA Foundation wil ik mij hier graag met hart en ziel voor inzetten”.

Meer informatie over het nieuwe vermogensfonds is te vinden via www.eljafoundation.nl.

 


EINDE PERSBERICHT

 

Op zoek naar een executive?

Are you looking for qualified executives or senior professionals at board or management level? Please feel free to contact us to discuss your situation in further detail.

Go to the contact page