Ga naar Dux home

Algemeen Directeur

6112 Frans Hals Museum Haarlem Vast (W&S) 40 uur p/w

DUX International is voor haar opdrachtgever Het Frans Hals Museum, op zoek naar een Algemeen directeur.

Organisatie | Organisation

Het Museum
Het Frans Hals Museum is een bruisende plek met een spannende en vooruitstrevende programmering die drie smaken biedt: zowel oude meesters als hedendaagse kunst en een prikkelende mix van beide. Het museum heeft naast de grootste collectie Frans Hals ter wereld een verzameling oude kunst uit de 16e en 17e eeuw, maar ook moderne en hedendaagse kunstwerken en objecten. Door een innovatieve vorm van presentatie laat het Frans Hals Museum mensen anders kijken, waardoor ze meer zien, en bereikt hiermee een steeds diverser publiek.


Het is één museum op twee locaties. Sinds 1913 is het museum gevestigd in het voormalige Oudemannenhuis aan het Groot Heiligland, een plek waar Frans Hals ook zelf zijn laatste jaren sleet. Ruim vijftig jaar later werd de organisatie uitgebreid met ‘de Hallen’, een museum aan de Grote Markt, waar het accent gelegd werd op moderne en hedendaagse kunst. Onder leiding van de nu aftredende directeur werden deze twee musea in 2018 samengevoegd, met de locatie aanduidingen ‘Hof’ en ‘Hal’. Het streven om kunstwerken uit verschillende tijdsvakken of periodes en culturele achtergronden samen te tonen, kan zo nog beter gestalte krijgen.


Organisatie
Het gemeentelijk Frans Hals Museum (FHM) werd per 1 januari 2009 verzelfstandigd. De Stichting Frans Hals Museum is sindsdien verantwoordelijk voor de exploitatie en de zorg voor de collectie en de gebouwen die eigendom van de stad zijn gebleven.


De Algemeen Directeur (statutair) werkt nauw samen met de Zakelijk Directeur (Adjunct). De directeuren werken als een tandem, waarbij de Algemeen Directeur de algehele leiding heeft en het artistiek beleid bepaalt. De Algemeen Directeur geef leiding aan de Zakelijk Directeur, de twee conservatoren, het Hoofd Publiek en het Hoofd Collecties en Presentaties. De Zakelijk Directeur is verantwoordelijk voor de financiële en organisatorische bedrijfsvoering.


Eind 2020 had het museum een formatie van 30,9 fte. Het museum kent een grote en actieve Vriendenvereniging, die onder meer de zorg voor de museumwinkel heeft.


Sinds de verzelfstandiging van het museum houdt een Raad van Toezicht (RvT) toezicht op het door de directie gevoerde beleid. De Raad beoordeelt en neemt in de statuten omschreven besluiten en functioneert als werkgever van de directie. Het FHM kent ook een Raad van Advies (RvA).

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Het Frans Hals Museum zoekt een nieuwe Algemeen Directeur nu Ann Demeester, na zich 8 jaar ten volle voor het museum te hebben ingezet, per 1 februari 2022 Haarlem verlaat om leiding te gaan geven aan het Kunsthaus Zürich.


De algemeen directeur van het FHM is eindverantwoordelijk voor de strategie, de organisatie van (inter)nationale tentoonstellingen in samenwerking met externe partners, het beheer en onderhoud van de collectie, het behouden en verbreden van het publieksbereik en het media beleid. In samenwerking met de adjunct-directeur draagt de algemeen directeur zorg voor de operationele gang van zaken, een goede naleving van de wet- en regelgeving, zowel op artistiek en erfgoedkundig, als op zakelijk en personeelsgebied.


Wij zoeken
Een persoon die:

 • aantoonbaar doel en richting heeft weten te geven aan een museum of andere culturele instelling van belang;
 • kennis en affiniteit heeft met zowel oude als hedendaagse kunst, en als boegbeeld richting kan geven aan de programmering van het museum en het verzamelbeleid;
 • beschikt over een uitstekend en relevant nationaal en internationaal netwerk;
 • gevoelig is voor de thema’s diversiteit en inclusie en dit kan vertalen in beleid;
 • een ervaren leidinggevende is en het managementteam en de staf weet te inspireren, ook in moeilijke tijden;
 • over een academisch denkkader beschikt, het Nederlands in woord en geschrift perfect beheerst, vlot Engels spreekt en schrijft, terwijl de kennis van andere talen tot aanbeveling strekt;
 • over de sociale vaardigheden beschikt om het museum extern (inclusief de media) te vertegenwoordigen en effectief met sponsors, de Fondsen, Vrienden, politici, ambtenaren en andere stakeholders om te gaan;
 • naast gevoel voor humor wordt gekenmerkt door het vermogen tot doorzetten én relativeren;
 • goed kan samenwerken en verbinden, ook buiten de muren van het museum, met culturele instellingen, academische instituten en andere voor het FHM relevante organisaties;
 • aantoonbaar gevoel heeft voor de bedrijfsmatige kant van de organisatie en daarbij voor de zakelijk directeur sparring partner kan zijn;
 • gevoel heeft voor marketing en publiciteit, dit kan inzetten om een divers publiek aan te spreken, en het belang van het FHM voor de gemeenschap voor het voetlicht te krijgen;
 • aangesproken wordt door de gedachte dat het FHM ook als kenniscentrum een grotere taak zou kunnen vervullen voor de kunstgeschiedenis in brede zin.
Consultant Esther Driessen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie