Ga naar Dux home

Vervulde vacatures

Bekijk meer plaatsingen
Operations Manager - Solidaridad Europe Hoofd Programma's, Onderzoek en Partnerschappen - Leprastichting Hoofd Jong KC Muziek - Koninklijk Conservatorium, interfaculteit School voor Jong Talent Directeur - Bestuurder - Lilianefonds Creatief Directeur - Stichting Amsterdam 750 Leden Raad van Toezicht - Stichting Amsterdam 750 Creatief Directeur - Stichting Amsterdam 750 Leden Raad van Toezicht - Stichting Amsterdam 750 Voorzitter Raad van Toezicht - Stichting Amsterdam 750 Operationeel Manager - Stichting Kiem Bestuurslid Bestedingsbeleid - Ubbo Emmius Fonds Hoofd Bedrijfsvoering - Rialto Holding Head of the Jazz Department - Koninklijk Conservatorium Interimmanager Operations en bedrijfsvoering Museum (6702) - Nederlands Fotomuseum Hoofd Bedrijfsvoering - Leprastichting

Maatschappelijke bijdrage en écht impact maken

DUX werkt voor verschillende opdrachtgevers, variërend van culturele instellingen waaronder toneel, dans, muziek en beeldende kunsten, tot aan zorginstellingen, mensenrechtenorganisaties en ngo´s. Al deze organisaties hebben gemeen dat zij geen winstoogmerk hebben, maar een maatschappelijk doel nastreven. Binnen deze organisaties worden extra eisen gesteld aan de medewerkers. Denk hierbij aan extra betrokkenheid en een oprechte interesse in het doel van de organisatie. Dit vraagt om een aparte aanpak, specifieke ervaring en een groot netwerk om op deze eigenschappen te selecteren en adviseren. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met specifieke regels ten opzichte van bijvoorbeeld governance, compliance, diversiteit of inclusiviteit.

Onze opdrachtgevers