Ga naar Dux home

DUX bemiddelt tussen executives in de kunst- en cultuursector en organisaties als musea, theaters en muziekinstellingen. Bent u op zoek naar gekwalificeerde bestuurders of senior professionals op directie- of managementniveau? En wilt u daarbij een ervaren adviseur en sparringpartner die uw vraagstuk in kaart brengt en de administratie uit handen neemt? Of bent u juist op zoek naar een functie? Neem dan vrijblijvend met ons op om uw wensen te bespreken.

De ontwikkelingen binnen de kunst- en cultuursector

De kunst-en cultuursector is volop in beweging. Het coronavirus heeft gezorgd voor blijvende veranderingen. Musea, theaters en muziekinstellingen hebben te maken met andere inkomstenstromen en moeten daarop hun aanbod en programma’s aanpassen. Voor musea zijn grote groepen buitenlandse toeristen minder vanzelfsprekend. Theaters moeten rekening houden met minder bezoekers in de zalen. Verder heeft digitalisering (bijvoorbeeld nieuwe manieren van ticketverkoop) invloed op de bedrijfsvoering van de instellingen.

Ook de artistieke kant moet worden afgestemd op de eisen van de huidige tijd. Inclusiviteit en diversiteit zijn daarbij van belang. De publieke discussies over wat je in musea of op het podium kunt brengen zijn volop aanwezig. Kunst- en cultuurinstellingen vervullen een maatschappelijke rol en zullen in de toekomst steeds vaker de samenwerking zoeken met andere instanties. Hierdoor worden ook nieuwe doelgroepen aangesproken.

Nieuwe eisen voor professionals en leidinggevenden

Deze ontwikkelingen vertalen zich terug in de gevraagde competenties van de professionals en leidinggevenden in de cultuursector. Het vraagt om nieuwe vormen van leiderschap. Daarbij passen eigenschappen als flexibiliteit, digitale vaardigheden, luisterend vermogen, intuïtie, een brede en inclusieve blik, een nieuwsgierige instelling en een creatieve manier van denken.

Voor opdrachtgevers betekent dit dat zij anders naar kandidaten kijken. En soms hun eisen moeten bijstellen om diversiteit en inclusiviteit in hun organisaties te kunnen waarborgen. Ze moeten rekening houden met een andere, meer diverse samenstelling van hun teams.  Zo is ervaring een minder zware wegingsfactor wanneer je op zoek bent naar verjonging. Dat vereist een nieuwe blik op wat belangrijk is. Bij dat proces ondersteunen en adviseren wij u graag.

Soorten functies

Naast uitstekende executives (directieleden, voorzitters en leden raad van toezicht) zijn gekwalificeerde professionals cruciaal voor een sterke organisatie. Zij zijn de (inhouds)deskundigen die de nieuwe ontwikkelingen vormgeven: van digitalisering tot andere manieren van inkomsten verwerven en andere programmering. Naast fondsenwervers en communicatiespecialisten worden tegenwoordig steeds meer digitale marketeers gezocht. Maar ook functies als projectleider, programmamanager, adviseur en hoofd bedrijfsvoering en financiën blijven onverminderd belangrijk.

In de kunst- en cultuursector worden onder andere de volgende functies gezocht: directieleden, fondsenwervers, marketeers, online specialisten, programmamanagers en leidinggevenden in bedrijfsvoering, financiën en operations.

Specialisten van buiten de non-profitsector

Specialisten binnen, maar juist ook van buiten, de non-profitsector hebben vaak de adequate skills voor de veranderende organisaties in kunst en cultuur. Een marketeer uit het bedrijfsleven kan een goede aanvulling zijn binnen een culturele instelling. Met ons netwerk binnen én buiten de non-profitsector weten wij de beste kandidaten te vinden voor uw opdracht. Of het nu gaat om een vast dienstverband of om tijdelijke opdrachten (interim of plaatsvervangend). Onze persoonlijke aanpak is onze toegevoegde waarde. Gedurende het hele proces staan wij naast u om u te begeleiden en adviseren. Wij analyseren de vraag achter uw vraag, adviseren bij de selectie van kandidaten en zijn het hele traject door de sparringpartner voor zowel u als de kandidaat.

 

Bent u op zoek naar gekwalificeerde bestuurders of senior professionals op directie- of managementniveau?

En wilt u daarbij een ervaren adviseur en sparringpartner die uw vraagstuk in kaart brengt en de administratie uit handen neemt? Of bent u juist op zoek naar een functie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Ga naar de contactpagina

Succesvolle plaatsing

Anne de Haij, Directeur

Stedelijk Museum Schiedam

Sinds 1 februari 2021 is Anne directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. ”Een vernieuwende jonge vrouw met een hedendaagse visie die echt een verschil maakt in de museumwereld, rondom maatschappelijke thema’s als diversiteit en inclusie,” aldus Jitteke Runia, senior partner, die de bemiddelingsprocedure vanuit DUX begeleidde.

De Haij kijkt terug op een prettige procedure via DUX. ”Van het eerste contact tot de plaatsing en de oprechte interesse na afloop. Jitteke heeft me tijdens de gesprekken op coachende wijze begeleid. Mede dankzij haar feedback ging ik elke nieuwe gespreksronde goed voorbereid en met vertrouwen tegemoet.”

Jitteke heeft me tijdens de gesprekken op coachende wijze begeleid.

Ook Pascal Visee, voorzitter van de raad van toezicht is tevreden over de begeleiding van DUX. ”DUX heeft een gedegen voorselectie gedaan en kon ons een rijke lijst aan kandidaten presenteren. Daarna zijn we goed begeleid in het komen tot de shortlist en in de uiteindelijke selectie op basis van (door DUX begeleide) interviews. Een professioneel en plezierig en tevens een efficiënt en down-to-earth proces.”

Een professioneel en plezierig en tevens een efficiënt en down-to-earth proces.