Ga naar Dux home

DUX is in 1990 in Londen opgericht door Karin Doeksen. In 1994 opende DUX een kantoor in New York en in 2002 vestigde het bureau zich definitief in Den Haag. Karin Doeksen was zelf actief in de charitatieve sector en kreeg vragen voor hulp bij de werving van directieleden, toezichthouders en ervaren professionals. Het viel haar op dat er geen gespecialiseerd bureau actief was binnen de non-profit sector. Inmiddels heeft het bureau meer dan 20 jaar internationale en nationale ervaring in de (internationale) non-profit sector. Het team van consultants heeft een groot netwerk opgebouwd en uitgebreide expertise op het gebied van het searchen, selecteren en testen van executives en specialistische professionals. DUX is, samen met OnlyHuman en Zeelenberg, onderdeel van de UMON Groep. DUX richt zich specifiek en uitsluitend op functies in de non-profit sector, nationaal maar ook internationaal.

Visie

DUX is overtuigd van het belang van de non-profit sector voor de samenleving. Zij geloven sterk dat executives en specialistische professionals hier een waardevolle en essentiële bijdrage kunnen leveren. Ook deze sector verdient de aandacht, specialisatie en professionalisering met de beste mensen. Aanvullend is er een groeiende behoefte bij executives uit het bedrijfsleven om ook een maatschappelijke bijdrage te leveren. Vanuit een vaste baan of een nevenfunctie. Hier biedt DUX de juiste begeleiding en advies over een passende werkomgeving.

DUX werkt voor verschillende opdrachtgevers, variërend van culturele instellingen waaronder toneel, dans, muziek en beeldende kunsten, tot aan zorginstellingen, mensenrechtenorganisaties en ngo´s. Al deze organisaties hebben gemeen dat zij geen winstoogmerk hebben, maar een maatschappelijk doel nastreven. Binnen deze organisaties worden extra eisen gesteld aan de medewerkers. Denk hierbij aan extra betrokkenheid en een oprechte interesse in het doel van de organisatie. Dit vraagt om een aparte aanpak, specifieke ervaring en een groot netwerk om op deze eigenschappen te selecteren en adviseren. Vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met specifieke regels ten opzichte van bijvoorbeeld governance, compliance, diversiteit of inclusiviteit.

Diversiteit & Inclusie

Om onze klanten in het publieke domein zo goed als mogelijk aan de juiste executives te kunnen linken, zoeken we mensen die niet alleen hun eigen plek in het netwerk kennen, maar ook uitreiken naar anderen in het netwerk. Die behalve vakinhoud en kennis ook de verbinding kunnen maken met andersdenkenden, zodat we als organisatie op elk moment in de tijd weten wat er waar in de netwerksamenleving speelt.

Daarom is DUX er niet voor mensen ongeácht gender, culturele achtergrond, leeftijd, voorkeuren of beperkingen maar kijken we juist heel goed dát we voldoende afwisseling hebben in gender, culturele achtergrond, leeftijd, voorkeuren of beperkingen. Zodat we in het netwerk vanuit allerlei invalshoeken onze professie kunnen uitvoeren en steeds opnieuw blijven leren van elkaar. Zodat we ons eigen leervermogen steeds opnieuw uitdagen maar óók dat van onze opdrachtgevers.