Ga naar Dux home

Bent u op zoek naar gekwalificeerde bestuurders en senior professionals op directie- of managementniveau? En wilt u daarbij een betrokken sparringpartner en adviseur? Dan komen wij graag met u in contact. DUX is uw professionele en persoonlijke partner die u in contact brengt met executives die maatschappelijk het verschil willen maken.

Gedreven executives die het verschil maken

DUX bemiddelt al meer dan 20 jaar executives in de non-profitsector. Bestuurders, directeuren, managers of senior specialisten. Ervaren en gedreven executives en professionals voor wie het logisch is om een brede maatschappelijke blik te koppelen aan het vermogen om leiding te geven aan complexe organisaties en diverse teams. De opdrachtgevers van DUX zijn (internationaal opererende) goededoelenorganisaties, ngo’s, stichtingen, fondsen, musea en culturele instellingen.

Uitgebreid netwerk

Wij hebben door onze lange ervaring een uitgebreid en kwalitatief hoogwaardig netwerk opgebouwd van bestuurders en toezichthouders in de culturele sector en bij ngo’s, goede doelen en fondsen. Ons bestand is divers opgebouwd; bestuurders en directieleden uit zowel politiek als bedrijfsleven, culturele ondernemers, creatieve makers en hoogopgeleide professionals. Veel van onze kandidaten kennen we persoonlijk, we spreken ze regelmatig over hun ambities en beschikbaarheid. Ons uitgebreide netwerk van relaties in diverse sectoren wijst ons de weg naar andere potentieel geschikte kandidaten.

Onze consultants hebben zelf een persoonlijke betrokkenheid bij en interesse in het maatschappelijk domein. Zij kennen de sector waar wij voor werken van binnenuit. Hierdoor hebben zij een groot netwerk en diepgaande inhoudelijke kennis van de manier van werken, het type medewerker en de waarden die belangrijk zijn om een functie te vervullen.

Divers en inclusief

Diversiteit, inclusiviteit en good governance staan in ons beleid en in onze manier van werken centraal. We werven al een aantal jaren gericht in bredere doelgroepen, en beschikken over een goed bestand van kandidaten met cultureel diverse achtergronden. Ons bestand van gekwalificeerde kandidaten kent verder een evenwichtige verdeling naar sekse, leeftijdscategorie en met een landelijke en zelfs internationale spreiding. We kijken zo breed mogelijk, op zoek naar de beste kandidaat. Alle kandidaten leggen wij, in samen met u opgestelde selectiecriteria, langs dezelfde meetlat.

Persoonlijk betrokken

Bemiddeling via DUX betekent oprechte, persoonlijke aandacht. Wij kijken naar wat het beste bij uw organisatie en de kandidaat past. Wij zijn pas tevreden als we voor u de beste kandidaat hebben gevonden. Dat lukt vrijwel altijd, dankzij onze jarenlange ervaring, ons vermogen andere mensen te doorgronden op gebied van motieven en gedrag en ons uitgebreide netwerk. We werken zorgvuldig, maken goede analyses en kennen de sector. Gedurende het hele proces staan we naast u om u te begeleiden en adviseren. We houden intensief contact met u en de kandidaten.

Onze aanpak

Het wervingsproces houden wij voor alle betrokkenen objectief en transparant. Onze search is erop gericht de kandidaat te vinden die qua competentie, ervaring, persoonlijkheid en ambitie de beste match oplevert. We denken kritisch en creatief mee met u als opdrachtgever. We treden onze kandidaten met uiterste zorgvuldigheid tegemoet, ook diegenen die uiteindelijk niet in aanmerking komen voor de beoogde positie. We hanteren in de omgang met onze kandidaten en opdrachtgevers hoge normen met betrekking tot vertrouwelijkheid en integriteit en houden ons aan de verplichtingen omtrent de bescherming persoonsgegevens die voortvloeien uit de AVG.

Wij begeleiden de selectieprocedure en de sollicitatiecommissie en zorgen voor een zorgvuldig en transparant proces. Wij adviseren over het functieprofiel en de procedure. We treden op als betrouwbare en betrokken adviseur voor opdrachtgever én kandidaat.

Ons team

Wij stellen voor uw opdracht een team samen dat is afgestemd op het soort organisatie en uw specifieke vraag. Op die manier bestaat het team altijd uit ervaren consultants die uw sector kennen én uw taal spreken. Ons team wordt ondersteund door recruiters die bedreven zijn in het inzetten van de meest effectieve en nieuwe wervingstechnieken en tools. Er is een vast contactpersoon beschikbaar, die alle stappen in de procedure coördineert en begeleidt.

Meer weten?

Meer weten over vaste capaciteit op strategisch en directieniveau? Bel met een van onze consultants of stuur een e-mail.

Stuur een e-mail

Succesvolle plaatsing

Irene Pronk, directeur | Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal

Opdrachtgevers: Erna Kortlang en Ruben Maes leden raad van toezicht

Als opdrachtgevers waren Erna Kortlang en Ruben Maes (leden raad van toezicht Leidse Schouwburg-Stadsgehoorzaal) zeer te spreken over de procedure rondom de wervingsprocedure van een nieuwe directeur.

“Wij hebben uitermate plezierig en constructief samengewerkt met consultants Victorine van Manen en Suzette de Ferrante.”

De begeleiding was deskundig, zorgvuldig, doelgericht en persoonlijk.

”De communicatie was goed en adequaat en er was ook veel aandacht voor de betrokkenheid van het management en de ondernemingsraad van LSSGZ.”

Lees de uitgebreide reacties van Erna en Ruben op de pagina Referenties.
Lees ook de reactie van Irene Pronk, de nieuwe directeur bij de Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal.