Ga naar Dux home

‘Een goede samenwerking kan alleen binnen een goede relatie: je kiest bewust voor elkaar en doet er alles aan om het goed te houden.’

Blog

Als goed doel omvangrijke financiële steun krijgen en als omvangrijke, commerciële organisatie ook “goed doen”. Het lijkt een uitgelezen kans en dat is het ook – mits goed aangepakt. De AFAS Foundation en het Liliane Fonds zijn een geweldig voorbeeld van twee belangrijke organisaties die de handen ineenslaan om hun impact te vergroten. AFAS draagt met zijn Foundation actief bij aan het werk van goede doelen. Dat wil zeggen: niet alleen maar geldschieter zijn, maar echt betrokken bij de inhoud. Het Liliane Fonds heeft zo in de AFAS Foundation een strategische samenwerkingspartner gevonden. Zelf heeft het een duidelijke missie en lokale partners in ontwikkelingslanden. De AFAS Foundation staat naast hen. Moedigt ze aan én durft kritisch te zijn. Een partner die uitdaagt en verder brengt. Een goed begin is het halve werk, zo zijn beide partijen van mening. We spreken de directeur van het Liliane Fonds, Erik Ackerman en de directeur van de AFAS Foundation, Gerben Eversdijk: ‘De aanvraag voor financiering vanuit onze foundation dient zorgvuldig te worden gedaan. Door echt na te denken over de droom, de doelen en uitdagingen, is de kans van slagen het grootst.’

Het Liliane Fonds en de AFAS Foundation werkten ruim vijftien jaar geleden voor het eerst samen. Sindsdien is er veel veranderd, waaronder een periode waarin de leverancier van bedrijfssoftware het Liliane Fonds even niet steunde. De terugkeer was des te sterker. ‘Kort voor ik betrokken raakte als directeur van de foundation, maakte AFAS de keuze voor de oprichting van een foundation. De wil om betekenisvol te ondernemen en de grote uitbreiding van het beschikbare budget leidden hiertoe. Daarbij was er duidelijk behoefte aan meer inhoud in samenwerkingen. Een langetermijnvisie en bouwen aan een relatie met de partners die we steunen, anders dan alleen maar geldschieter zijn’, legt Gerben uit. ‘We kozen ervoor om voor toekomstige samenwerkingen de financiering te richten op projecten met een kop en een staart en heldere doelstellingen. Dat geldt voor ieder project dat we sindsdien steunen. Tot dan toe waren we vaak simpelweg onderdeel van de begroting van (andere) goede doelen, maar de tastbare resultaten kregen we niet scherp. Dat wilden we veranderen.’

Gerben Eversdijk, Directeur AFAS Foundation op werkbezoek

Foto: Gerben Eversdijk op werkbezoek, Directeur AFAS Foundation

Opschalen van impact betekent hulp vragen

Erik vult aan:‘Over de afgelopen jaren is onze visie en strategie ook veranderd. Was het voorheen nog heel kindgericht – en de impact daarmee kleinschaliger – tegenwoordig richten we ons op het duurzaam veranderen van een systeem. In dit geval de combinatie tussen zorg voor kinderen en volwassenen met een handicap en de opleiding voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gezondheidswerkers op het gebied van revalidatie. Desalniettemin staat in wat we doen nog steeds (zorg voor) kinderen voorop.’ We hanteren een holistische aanpak en gaan dieper in de lokale systemen, waardoor we veel grootser resultaat bereiken. Een samenwerking zoals die met de AFAS Foundation werkt daarbij twee kanten op. We worden financieel en inhoudelijk gesteund, maar ook uitgedaagd. Ondertussen weten we elkaar heel goed te vinden, voelen we elkaar aan en durven we meer kansen te zien en te grijpen. Wij hebben een diepgaande kennis van de lokale gang van zaken, de risico’s en de benodigdheden. Dat helder in kaart brengen, schept vertrouwen. De initiële aanvraag voor financiering liet ons kritisch nadenken over doelen en werkwijze, en dat heeft een goede basis gelegd voor onze samenwerking.

Samen het systeem veranderen

Het project waar beide partijen nu op samenwerken, is dat in Kameroen en is inmiddels uitgebreid ten opzichte van de aanvraag. ‘Destijds was dat Zorgkompas: in de eerste plaats het verbeteren van de opleiding voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en gezondheidswerkers op het gebied van revalidatie in het land. Daarna komt ook het gecrediteerd krijgen van deze opleiding en het onderwijs laten verzorgen door docenten die op hun beurt de juiste training krijgen aan de orde. Door nauwe samenwerking met onze lokale strategische partnerorganisatie Cameroon Baptist Convention Health Service (CBCHS) en de betrokkenheid van de AFAS Foundation, die het project ook bezocht, zagen we dat er behoefte was aan meer. Wilden we de kwaliteit van Zorgkompas echt waarborgen, dan moesten we dit project breder trekken. We kunnen de opleidingen aanpakken, maar als de opleidingsinstellingen door crises en conflictsituaties niet of nauwelijks bereikt kunnen worden, heb je er weinig aan. Daarbij: de locaties waren verspreid door het land, wat ervoor zorgde dat kennis van de diverse opleidingen eerder verloren ging, dan dat er een kruisbestuiving plaatsvond. Zo ontstond het idee voor de ontwikkeling van een Centre of Excellence. Een belanghebbend, gecentraliseerd kennisinstituut, met huisvesting voor zo’n 60 studenten. De vertegenwoordigers van de AFAS Foundation, die Zorgkompas hadden bezocht, zagen direct de meerwaarde van deze uitbreiding van het project en wilden het mogelijk maken. Dus gingen we opnieuw het officiële traject in.’

De heren laten de aanvraag zien. Een strak vormgegeven document. Inhoudelijk scherp uiteengezet, professionele tekeningen door een architect en elke keuze zorgvuldig onderbouwd. De zorg die Erik en zijn team in de aanvraag hebben gestopt, laat zien dat beide partijen (het vragen om) de financiering serieus nemen. De nodige toetsingscriteria worden gehanteerd; niet ieder huis-, tuin- en keuken initiatief komt in aanmerking. En terecht, het gaat soms om miljoenen. Hoe werkt zo’n aanvraag precies?

Innovatie en vertrouwen als basis voor succes

‘De AFAS Foundation heeft innovatie hoog in het vaandel staan’, legt Gerben uit. ‘In wat wij doen en wat we van partners verwachten. Dat willen we dan ook terugzien in de aanvraag, die op zijn beurt weer bestaat uit een heldere uiteenzetting in een verzorgde presentatie en wordt aangevuld met een mondeling gesprek. Want papier is niet alles’, licht Gerben toe. ‘Door met mensen en organisaties te praten kun je een passie en drive voelen die op papier misschien niet goed naar voren komt. Het Liliane Fonds heeft het totale plaatje. Financiering vraag je doorgaans aan voor een periode van een aantal jaren. Om continu scherp te hebben waar je mee bezig bent, Maar omdat je tegelijkertijd bij aanvang niet kunt voorspellen hoe het in die jaren gaat, werk je met jaardoelen. Die formuleer je bij je aanvraag. Wat wil je met het project bereiken? Daar monitoren en sturen we op. Na afloop van de financieringsperiode kun je opnieuw een aanvraag indienen. De samenwerking met het Liliane Fonds – en dan specifiek de toevoeging van het project ‘Opleidingskompas’ – is geen standaard werkwijze. Maar we zagen deze kans en geloofden er allemaal in. Daar wijken we graag voor af.’

Erik Ackerman, Directeur Liliane Fonds 

Foto: Erik Ackerman, Directeur Liliane Fonds 

De relatie tussen samenwerken en succes

Dat heeft ook te maken met gunning, weet Erik. ‘We werken zo nauw samen. De Foundation is voor een project als dit veel meer dan een financierder. We hebben een relatie én een gezamenlijk doel.’ Het belang daarvan onderstreept Gerben door uit te leggen dat je ziet dat in financieel uitdagende tijden veel organisaties vaak gemakkelijk afscheid nemen van hetgeen waar ze geen connectie mee hebben. ‘Voor een relatie vechten wij, daar werken we aan en dat betaalt zich terug. En het leidt tot iets waar we allemaal trots op zijn; niet alleen het resultaat, maar ook absoluut de weg ernaartoe.’

Dit artikel is een vervolg op het artikel “Een breder systeem veranderen gaat soms nog wat langzamer dan we willen, maar wanneer het lukt is het resultaat écht duurzaam.” Hierin spreken we met directeur Erik Ackerman over zijn drijfveren en visie om de impact van het Liliane Fonds te vergroten.