Ga naar Dux home

Hoe kan de sector het tekort aan goede fondsenwervers te lijf gaan in een krappe arbeidsmarkt?

Nieuws

Spanning op de arbeidsmarkt

Het stikt in de non-profitsector van de openstaande vacatures. De arbeidsmarkt is op dit moment over alle sectoren zeer krap omdat er meer vacatures dan werklozen zijn. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er op dit moment 327.000 werklozen en 466.800 vacatures; dat komt neer op 143 vacatures op honderd werklozen. Het aantal vacatures groeit nog altijd, terwijl het aantal werkenden wel gestaag stijgt. Bedrijven en recruiters azen daarmee op dezelfde groepen jonge werknemers en nieuwe (zij-)instromers. Het resultaat: een nijpend tekort aan goede en gemotiveerde fondsenwervers waar nodig iets aan gedaan moet worden. Hoe kan de sector het tekort aan goede wervers te lijf gaan?

”Het is moeilijk om goed gekwalificeerde mensen te vinden die een vacature kunnen vervullen. Dat is iets van alle tijden: fondsenwerving blijft een speciaal beestje. Het is een breed begrip wat je kunt opdelen in veel verschillende disciplines. Als fondsenwerver gericht op particulieren heb je heel andere skills nodig dan voor major donors, of nalatenschappen. Nu met de krapte op de arbeidsmarkt is het nog moeilijker om goede kandidaten te vinden. We benaderen mensen proactief die bij een functieprofiel passen. Vroeger kreeg ik te horen: wat leuk dat je contact opneemt, en nu hoor ik steeds vaker: je bent de tiende die deze week mailt.”

-Esther Driessen, Consultant DUX

Bron: www.fondsenwerving.nl

Lees het hele artikel

Ga naar fondsenwerving.nl*

*Om het hele artikel te lezen kun je een gratis account aanmaken op fondsenwerving.nl