Ga naar Dux home

Algemeen directeur / bestuurder met een artistiek profiel

7272 Parkstad Limburg Theaters Heerlen Vast 40 uur p/w

Parkstad Limburg Theaters

Met een brede programmering en meer dan 260.000 bezoekers per jaar (pre-corona) is Parkstad Limburg Theaters het artistiek kloppend hart van de podiumkunsten in Zuid-Limburg.

De twee theaters, in Kerkrade en Heerlen, bieden een dynamische en pluriforme programmering waarmee ze een breed publiek trekken. Nationale en internationale gevestigde gezelschappen en artiesten, maar ook vernieuwende theatermakers en muzikanten van binnen en buiten de regio krijgen er de ruimte. Het theater ziet zichzelf als intermediair tussen publiek en theatermakers en is mede-initiator en partner in bijzondere samenwerkingen en festivals zoals Schrit_tmacher en Cultura Nova. Met educatie en contextprogrammering biedt het theater reflectie op de werkelijkheid en inspireert het tot creativiteit en vernieuwing. Vanzelfsprekend biedt het ook plezier en ontspanning en is het gastheer voor evenementen.

Het theater levert een essentiële bijdrage aan de economische, maatschappelijke en sociale stevigheid en onderlinge verbinding in de regio Parkstad Limburg (250.000 inwoners). Het biedt een onmisbare bijdrage aan de culturele diversiteit en kunstaanbod voor de regio Zuid-Limburg en Euregio. De organisatie maakt deel uit van de Theateralliantie (de 7 grootste theaters in Nederland die samen optrekken in innovatieve ontwikkeling in het theater en de totstandkoming van nieuwe grote zaal producties).

Organisatie | Organisation

Theater Kerkrade en Theater Heerlen beschikken samen over 5 zalen met capaciteiten tussen de 140 en 1500 plaatsen.

De organisatie is dynamisch, met 125 enthousiaste en deskundige medewerkers en vrijwilligers voor en achter de schermen die hard werken om de reputatie als vernieuwende organisatie waar te maken. Samen met makers en gezelschappen worden bijzondere theaterproducties van de grond getild en initiatieven genomen om het aantal coproducties uit te breiden. Waaronder zowel pop als klassieke concerten, moderne dans, grootschalige musicals en toneelstukken, maar ook cross-over en intieme jeugdvoorstellingen.

De organisatie wordt bestuurd door de directie (algemeen directeur en directeur bedrijfsvoering) met een klein MT en een manager overleg waarin zowel staf als uitvoering vertegenwoordigd zijn. De RvC houdt toezicht op het beleid van de NV.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

In je rol van algemeen directeur en bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor deze grote theater-organisatie en verantwoordelijk voor de strategie en het succes als cultureel middelpunt van Zuid-Limburg.

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van een geëngageerde en toekomstgerichte visie op het artistieke beleid voor de theaters. Om vernieuwing en verandering te laten slagen zorg je voor een open en veilige en inclusieve organisatie waarin de ontwikkeling van talent een bepalende factor is.

Vernieuwing en verbreding van aanbod, en het aanspreken van nieuwe doelgroepen, zijn essentieel voor de organisatie en voor een sterk cultureel klimaat in de regio.

Met je visie op programmering, culturele samenwerkingen en educatieve activiteiten inspireer en stimuleer je de mensen in de organisatie; je spant je in om samen het hen die visie te realiseren. Je werkt daarbij nauw samen met de Directeur Bedrijfsvoering die binnen de organisatie een spilfunctie vervult. Samen weten jullie een goede balans te vinden tussen zakelijk en artistieke ambitie en resultaten, publieksbereik en verdiencapaciteit met naast vernieuwing ook respect voor tradities.

Je levert een essentiële bijdrage aan het voortzetten van de regionale en euregionale positie van Parkstad Limburg Theaters en de intensieve samenwerking met alle partijen daarin. Je bent initiator en partner voor artistieke samenwerkingen en de ontwikkeling van (co-)producties die bijdragen aan de verbinding in de keten tussen maker en publiek. Innovatieve concepten, onconventioneel of juist op het snijvlak van traditioneel.

Als deelnemer in landelijke netwerken (waaronder de Theateralliantie) ben je enthousiast en actief betrokken bij het initiëren van grootschalige landelijke producties. Maar je hebt ook een goede neus voor vernieuwende ideeën en makers en brengt daarmee ook verrassende kleinschalige artistieke producties naar Limburg.

Relatiemanagement en stakeholder management zijn voor jou vanzelfsprekend, het aangaan en uitbouwen van relaties met mensen is bijna een tweede natuur. Je verbindt daarmee partijen op alle niveaus.

Belangrijke zakelijke en maatschappelijke stakeholders weet je te vinden en weten jou te vinden. Allereerst de bestuurders van de twee gemeentes die aandeelhouder zijn van het theater maar ook andere bestuurders binnen en buiten de regio, zakelijke partners, sponsoren en subsidieverstrekkers en maatschappelijke organisaties. En vanzelfsprekend, het publiek en de makers.

Wij zoeken | Job requirements

Wat vragen we van jou?

 • Ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen een culturele organisatie, bij voorkeur podiumkunsten of theaters
 • Goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen in kunst en cultuur en in het bijzonder de podiumkunsten
 • Cultureel ondernemerschap
 • Een goed netwerk in cultureel en artistiek Nederland (en liefst daarbuiten)
 • Zakelijk en financieel inzicht, kennis van bedrijfsvoering
 • Inzicht in subsidiering en fondsenwerving
 • Bestuurlijke ervaring
 • Een antenne voor actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen met oog voor culturele diversiteit

Als persoon ben je:

 • Strategisch, vernieuwend en innovatief in ambitie en visie, gepaard aan realisatie-kracht
 • Een vanzelfsprekende en overtuigende leider
 • Inspirerend, verbindend
 • Een sterke relatiemanager
 • Open en toegankelijke persoonlijkheid; samenwerkingsgericht
 • Sociaal zeer vaardig; je voelt je prettig in een rol als gastheer/-vrouw, namens de organisatie en de regio
 • Overtuigd van de waarde van een inclusieve organisatie
 • Bereid om te verhuizen naar de regio

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op