Ga naar Dux home

Algemeen Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied juridisch en netwerk in regio Arnhem

8654 State of Fashion Arnhem Vast

State of Fashion is een internationaal modeplatform dat pioniers op het gebied van modeontwerp, onderzoek en ondernemen met elkaar verbindt en hun ideeën en innovaties met de wereld deelt. Met een biënnale, discussieprogramma’s, onderzoek, tentoonstellingen en publicaties brengt het visionaire ideeën uit binnen- en buitenland bij elkaar. State of Fashion werkt daarin samen met ontwerpers, wetenschappers, bedrijven, onderwijs instellingen en andere stakeholders in de mode.

State of Fashion verbindt mode met maatschappelijke vraagstukken van onze tijd: inclusiviteit, fair practice, duurzaamheid en de impact van globalisering en klimaat.

De biënnale State of Fashion vindt plaats in Arnhem en bouwt voort op de traditie van de Arnhem Mode Biënnale. State of Fashion maakt deel uit van verschillende nationale en internationale netwerkorganisaties, waaronder ModePartners 025.

De stichting wordt structureel ondersteund door de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland; sinds 2021 is State of Fashion ogenomen in de landelijke basisinfrastructuur (BIS) van het Ministerie van OCW.

Organisatie | Organisation

In het Arnhemse kantoor zetelt een klein team van professionals onder leiding van de directeur-bestuurder. Het team wordt in de aanloop naar de biënnale uitgebreid met een aantal freelancers; curatoren, projectmanagers en uitvoerend medewerkers.

De organisatie

In het Arnhemse kantoor zetelt een klein team van professionals onder leiding van de directeur-bestuurder. Het team wordt in de aanloop naar de biënnale uitgebreid met een aantal freelancers; curatoren, projectmanagers en uitvoerend medewerkers.

Governance
State of Fashion was voorheen onderdeel van Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Beide organisaties zijn los van elkaar verdergaan in 2023 en vormen nu twee onafhankelijke stichtingen. Vanaf 1 juni 2023 is Stichting State of Fashion de rechtspersoon; het voormalige bestuur is inmiddels als Raad van Toezicht geïnstalleerd. De Raad van Toezicht werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.
De gewenste Raad van Toezicht kent vijf leden, die elk voor een termijn van vier jaar aangesteld worden. Zij kunnen één keer worden herbenoemd voor een zelfde termijn. De RvT kiest uit haar midden een voorzitter.
De RvT komt vier keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht regelmatig met stakeholders, verdiept zich in thema’s die van belang zijn voor State of Fashion. De RvT evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van State of Fashion bestaat uit vijf leden met verschillende expertisegebieden en achtergronden. De Raad vervult diverse rollen, zoals toezichthouder, werkgever, klankbord en ambassadeur van de organisatie. De leden van de RvT werken samen om de visie en strategie van State of Fashion te bewaken en te bevorderen, waarbij ze zorgen voor een evenwichtige en diverse vertegenwoordiging van competenties en netwerken. De huidige vacature is een uitbreiding van de Raad van Toezicht en is onbezoldigd.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Dit RVT-lid heeft een juridische achtergrond en brengt expertise op het gebied van contractmanagement, regelgeving en fiscaliteit. Deze persoon heeft inzicht in governance modellen en de praktische uitwerking daarvan. Draagt bij aan het juridisch kader voor de organisatie. Beschikt over een regionaal netwerk dat hij/zij wil inzetten voor de activiteiten van State of Fashion.

Wij zoeken | Job requirements

Naast een juridisch achtergrond en regionaal netwerk beschikt de kandidaat over de volgende kwaliteiten:

werk- en denkniveau HBO/Academisch
strategisch inzicht en capaciteit om het algemeen en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te beoordelen
bestuurlijke ervaring en toezichthoudende kwaliteiten
inzicht in de taken en rollen van de Raad van Toezicht en directeur-bestuurder,- kennis van governance codes en diversiteitsprincipes
evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
vermogen om adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen
goede communicatieve vaardigheden
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke houding
positief-kritisch en constructief, gericht op samenwerking
politiek-bestuurlijke sensitiviteit
brede maatschappelijke betrokkenheid
affiniteit met de modewereld
voldoende beschikbaarheid om de rol adequaat uit te voeren
onafhankelijk, geen persoonlijk of tegenstrijdig belang

Consultant Esther Driessen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie