Ga naar Dux home

Bestedingsadviescommissie

8460 Ubbo Emmius Fonds Groningen Vast (W&S)

DUX zoekt voor haar opdrachtgever Het Ubbo Emmius Fonds (UEF)

Vier leden voor de Bestedingsadviescommissie

Organisatie | Organisation

Het Ubbo Emmius Fonds

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) steunt met haar vermogen vooruitstrevend onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het UEF is het snelst groeiende universiteitsfonds in Nederland en heeft daarmee een unieke positie. Het Fonds maakt projecten mogelijk die vanuit verschillende disciplines antwoorden zoeken op maatschappelijke vragen. Zo draagt het bij aan waardevolle wetenschap, waar anders onvoldoende financiering voor is.

De Bestedingsadviescommissie

De bestedingsadviescommissie is een adviesorgaan bestaande uit vier leden, dat advies uitbrengt naar het bestuur, voorgezeten door het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de bestedingen.

Eén van de belangrijkste projecten waar de commissie zich aanvankelijk zal richten is de selectieprocedure voor het PhD programma aan de RUG. Hier zullen op termijn meer projecten bij komen. Dit programma van het UEF zal jaarlijks 10 nieuwe PhD’s (promotieplaatsen) financieren, gedurende 35 jaar. Alle PhD-trajecten moeten worden gevolgd aan één van de vier nieuwe Schools van de RUG:

 • Rudolph Agricola School: Sustainable Development (duurzame ontwikkeling)
 • Wubbo Ockels School: Energy & Climate (energietransitie, klimaatverandering)
 • Aletta Jacobs School: Public Health (gezonde samenleving, healthy ageing)
 • Jantina Tammes School: Digital Society, AI & Technology (kunstmatige intelligentie, robots, digitalisering van de samenleving)

Eén keer per jaar kunnen aanvragers een voorstel indienen bij het UEF voor financiering vanuit het PhD programma. Een wetenschappelijke selectiecommissie voert een eerste toetsing uit op academische kwaliteit en brengt het aantal aanvragen terug naar 20. Vervolgens is het de rol van de UEF bestedingsadviescommissie (BAC) deze 20 aanvragen te toetsen op de maatschappelijke relevantie van ieder project om tot een definitieve toekenning te komen van 10 aanvragen.

Tevens wordt de bestedingsadviescommissie gevraagd om de voortgang van lopende promotieonderzoeken te volgen en advies te geven aan het bestuur t.a.v. vervolgbetalingen. Daar komen op termijn nog postdocs en andere onderzoeksprojecten bij.

Voor de UEF BAC zoeken we vier leden die ieder jaar deze maatschappelijke toetsing op hoofdlijnen willen uitvoeren. Elk lid moet praktijkervaring hebben binnen één van de vier thema’s van de Schools, bijvoorbeeld Research & Development in het bedrijfsleven, wetenschapsjournalistiek of breder: mensen die zelf promoveerden op een gerelateerd thema maar hun carrière buiten de academische wereld hebben ontwikkeld.

Een andere belangrijke besteding van het UEF ligt op het gebied van technologie. Momenteel financiert het UEF daarom een 6-jarig project naar IT-onderzoek. Er is ruimte om in de toekomst nogmaals een vergelijkbare besteding te doen, de bestedingsadviescommissie zal hierover een advies uitbrengen aan het UEF bestuur.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De Bestedingsadviescommissieleden zijn verantwoordelijk voor:

 • Het bestuur een advies uitbrengen op basis van selectiecriteria: vernieuwend, vooruitstrevend en van belang voor de maatschappij. Voor alle projecten geldt dat andere financiering niet vanzelfsprekend is;
  Ieder lid is verantwoordelijk voor de bestedingen van één van de vier scholen.
 • Het onderling verdelen van de te beoordelen onderzoeksprojecten passende binnen de expertise van de commissieleden.

Wij zoeken | Job requirements

Profiel leden bestedingsadviescommissie

 • Ruime (bij voorkeur commerciële) nationale of internationale werkervaring op het gebied van één van de vier Schools;
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek of onderwijs gecombineerd met een brede maatschappelijke belangstelling, gezien de diversiteit aan projecten.
  De bestedingsadviescommissie zal de onderzoeksprojecten vooral op hoofdlijnen bekijken. De inhoudelijke beoordeling t.a.v. wetenschappelijke belangrijkheid zal voorafgaand gedaan worden door de universiteit;
 • Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen is een pré.

Voorwaarden

 • Beschikbaar om drie keer per jaar fysiek/online aanwezig te zijn;
 • De leden van de bestedingsadviescommissie zijn bereid om zich onbezoldigd in te zetten.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op