Ga naar Dux home

Bestuurslid Bestedingsbeleid

6862 Ubbo Emmius Fonds Groningen Vast (W&S) 40 uur p/w

Dux International zoekt voor haar opdrachtgever Het Ubbo Emmius Fonds een


Bestuurslid Bestedingsbeleid

Organisatie | Organisation

Het Ubbo Emmius Fonds
Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) is het snelst groeiende universiteitsfonds van Nederland. Het UEF steunt vooruitstrevend onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het UEF maakt projecten mogelijk die vanuit verschillende disciplines antwoorden zoeken op maatschappelijke vragen. Zo draagt het Fonds bij aan waardevolle wetenschap, waar anders onvoldoende financiering voor is.


Het Bestuur
Het UEF is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, directie en staf. De leden van het bestuur zijn alumni van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zijn onbezoldigd en ontvangen geen bestuurs- of onkostenvergoeding voor hun bestuurswerk. Binnen het bestuur zijn een Auditcommissie en een Beleggingsadviescommissie ingesteld en een commissie voor het Bestedingsbeleid zal daar op korte termijn aan worden toegevoegd. Het UEF is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en CBF Erkend Goed Doel. De dagelijkse leiding van het Fonds ligt bij de directeur. Omdat het vermogen van het UEF snel toeneemt, speelt het kapitaalbeheer en de toekenning van financieringen op basis van aanvragen een grotere rol. Daartoe is er nu in het bestuur een vacature voor een nieuw bestuurslid met de portefeuille bestedingsbeleid.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Het nieuwe bestuurslid bestedingsbeleid heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

  • Voorzitter-lid van de Adviescommissie Bestedingen van het UEF, die verantwoordelijk zal zijn voor het beoordelen van aanvragen voor projectfinanciering aan onderzoekers en hoogleraren.
  • Sparring partner op het gebied van het bestedingsbeleid voor het bestuur van het UEF, en het College van Bestuur van de RUG.
  • Legt extern verbindingen tussen het UEF en bedrijven, andere stichtingen en maatschappelijke organisaties om de projecten van het UEF een zichtbaar profiel te geven.


Voorwaarden

  • Beschikbaar om een aantal keer per jaar fysiek aanwezig te zijn bij reguliere bestuursvergaderingen in Groningen en daarnaast de vergaderingen van de bestedingscommissie voorzitten en bijwonen.
  • Het Ubbo Emmius Fonds zoekt een bestuurslid dat bereid is om zich onbezoldigd in te zetten.

Wij zoeken | Job requirements

  • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in de non-profit sector, onderwijs of publieke sector.
  • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek of onderwijs gecombineerd met een brede maatschappelijke belangstelling, gezien de diversiteit aan projecten.
  • Een netwerk in de academische wereld / journalistiek / non-profit sector en de bereidheid dit in te zetten.
  • Kennis van projectfinanciering in bovengenoemde sectoren en enige bekendheid met de (nationale en internationale) wereld van de filantropie en (vermogens)fondsen.
  • Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op