Ga naar Dux home

Bestuurslid Fondsenwerving

7894 Ubbo Emmius Fonds Groningen Deta/Vast (W&S)

Dux Interim & Executive Search zoekt voor haar opdrachtgever Het Ubbo Emmius Fonds (Rijksuniversiteit Groningen) een:

Bestuurslid Fondsenwerving

Organisatie | Organisation

Het Ubbo Emmius Fonds
Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) steunt met haar vermogen vooruitstrevend onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 2016 ontving het UEF een aanzienlijke gift van een alumnus. Het gaat vermoedelijk om de grootste gift ooit aan een Nederlands universiteitsfonds. Dankzij deze gift kan het fonds een grote bijdrage leveren aan onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze ontwikkeling is ook een kans om meer particulieren en vermogensfondsen enthousiast te maken voor baanbrekende projecten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zo maakt het fonds een breed scala van vernieuwende initiatieven mogelijk die de wetenschap vooruit helpen en krijgen onderzoekers en studenten de ruimte om zich te ontwikkelen buiten het kader van reguliere geldstromen.

Organisatie
Het UEF is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur, directie en staf. Het team van het fonds bestaat uit de directeur, de development manager, operations manager, project administrator en secretariaat. De medewerkers die zich op het UEF toeleggen zijn onderdeel van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Bestuur
De leden van het bestuur zijn alumni van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zijn onbezoldigd en ontvangen geen bestuurs- of onkostenvergoeding voor hun bestuurswerk. Binnen het bestuur zijn een Auditcommissie, Beleggingsadviescommissie en een commissie voor het Bestedingsbeleid ingesteld. Het UEF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een door het CBF Erkend Goed Doel.

In het bestuur is een vacature ontstaan voor een nieuw bestuurslid met de portefeuille Fondsenwerving om gezamenlijk met het bestuur nieuwe bronnen van inkomsten te werven.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Profiel Bestuurslid Fondsenwerving
Het nieuwe bestuurslid heeft de volgende specifieke taken en verantwoordelijkheden:

In het bijzonder dient dit lid van het Bestuur:

  • gemotiveerd te zijn om actief bij te dragen aan de groeiambities van het Ubbo Emmius Fonds en maximaal gebruik te maken van het nu al bestaande vermogen
  • een belangrijke rol te spelen bij het opzetten van een kring van betrokken donateurs: hierbij kan het zowel gaan om particulieren (alumni van de RUG) als vermogensfondsen
  • te beschikken over een relevant netwerk en bereid te zijn dit in te zetten voor de doelstellingen van het UEF

Wij zoeken | Job requirements

Kenmerken:

  • Bekendheid met filantropie in de non-profit sector, bijvoorbeeld in de context van goede doelen, culturele instellingen en/of vermogensfondsen
  • Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, in het bijzonder met de RUG, gecombineerd met een brede maatschappelijke belangstelling
  • Alumnus/a van de Rijksuniversiteit Groningen die zich met enthousiasme voor zijn of haar oude universiteit wil inzetten

Voorwaarden

  • Het Ubbo Emmius Fonds zoekt een bestuurslid dat bereid is om zich onbezoldigd in te zetten en het leuk vindt een actieve rol te spelen in het ontwikkelen van de fondsenwervingsstrategie van het UEF.
  • Daarnaast beschikbaar om 4-6 keer per jaar een bestuursvergadering bij te wonen. De helft van de bijeenkomsten vindt digitaal plaats.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op