Ga naar Dux home

Directeur

5622 Stichting Dioraphte Dordrecht Vast (W&S) 40 uur p/w

DUX International zoekt voor haar opdrachtgever, Stichting Dioraphte, een operationeel directeur voor 24 uur per week.

Organisatie | Organisation

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat actief is op uiteenlopende werkterreinen, waarin zij jaarlijks ongeveer de volgende bedragen doneert:

 • Sociale Initiatieven in Afrika (€ 4,5 miljoen);
 • Sociale Initiatieven in Nederland (€ 3,5 miljoen);
 • Wetenschap & Onderzoek (€ 3 miljoen);
 • Podiumkunsten in Nederland (€ 2 miljoen);
 • Cultureel Erfgoed in Nederland ( € 1,5 miljoen).

Dioraphte opereert bij voorkeur in de luwte en steunt vaak nieuwe initiatieven en projecten die anders moeilijk van de grond komen. Dioraphte wil haar organisatie ‘licht’ houden. Zij heeft een actief en inhoudelijk sterk betrokken vijfkoppig bestuur, dat nauw samenwerkt met de operationeel directeur. Daarbij worden zij geadviseerd door een viertal deskundige, als ZZP’er werkzame projectadviseurs. De financiële administratie is belegd bij een extern administratiekantoor. Het bestuur voert een actief beleggingsbeleid in overleg met vermogensbeheerders en een onafhankelijke beleggingsadviseur. Vanwege het stapsgewijs terugtreden van de huidige operationeel directeur (die nog een tijd als projectadviseur op twee werkgebieden van Dioraphte actief zal blijven) zijn wij op zoek naar een opvolger. De nieuwe operationeel directeur zal de dagelijkse leiding over de organisatie hebben en de spil vormen tussen het bestuur, de projectadviseurs en andere betrokkenen.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De operationeel directeur:

 • is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en en is sparring partner voor het Bestuur bij het bepalen van het beleid;
 • geeft leiding aan de manager projectadministratie en aan de evaluaties van door Dioraphte gesteunde projecten en behoudt het overzicht van alle activiteiten, de projectadministratie en de (extern belegde) financiële administratie;
 • fungeert als aanspreekpunt en sparring partner van de projectadviseurs, overziet hun verschillende werkterreinen en zorgt voor een goede onderlinge communicatie;
 • coördineert en onderhoudt relaties met externe partijen zoals (IT- en andere) leveranciers, banken en accountant;
 • bereidt de vergaderingen van het bestuur voor, houdt de website bij, biedt administratieve support en stelt de jaarberichten op;
 • zal samen met de manager projectadministratie een bescheiden eigen kantoor in de randstad opzetten vanwaaruit Dioraphte opereert, waar kan worden vergaderd en relaties kunnen worden ontvangen;
 • onderhoudt contacten met andere vermogensfondsen en filantropische instellingen en overige spelers in de sector.

Wij zoeken | Job requirements

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Gaat niet met de mode van de dag mee;
 • Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • Integer en betrouwbaar;
 • Goed gevoel voor verhoudingen;
 • Is nauwkeurig en gaat zorgvuldig te werk.


Competenties
De operationeel directeur beschikt over de volgende competenties:

 • Filantropie: beschikt over ervaring in en is goed ingevoerd in de (nationale en internationale) wereld van de filantropie en (vermogens)fondsen. Beschikt over een netwerk in de sector waardoor je kunt samenwerken met FIN en andere relaties, projecten en fondsen. Weet tenders, aanvragen, initiatieven en organisaties goed in te schatten. Houdt relevante wet- en regelgeving in de gaten;
 • Werkgebied en thema’s: beschikt over kennis en heeft een goed beeld van en ervaring met de verschillende werkterreinen en thema’s waar Dioraphte zich op richt;
 • Calls for proposals: is bekend met procedures als ‘calls for proposals’ en treedt hierin op als coördinator richting het bestuur;
 • Strategie: voert de neergelegde strategie van het bestuur uit en is hierbij faciliterend, maar toont zelf ook visie;
 • Support: heeft een ondersteunende rol waarbij hij/zij de processen zo inricht dat het bestuur haar besluiten op een zo goed en efficiënt mogelijke manier kan nemen;
 • Extern: de directeur kan ‘als gezicht naar buiten’ optreden. Is een verbindende persoonlijkheid en netwerker die de stichting goed weet te vertegenwoordigen;
 • Avontuur: Dioraphte ondersteunt grote, maar ook kleine initiatieven en wil de ‘kraamkamer’ zijn van nieuwe initiatieven. De nieuwe directeur beschikt over een goede intuïtie om dergelijke initiatieven aan te voelen en projecten ‘op te pikken’. Opereert weloverwogen, maar is wel ondernemend en durft ook risico’s te nemen.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op