Ga naar Dux home

Directeur - Bestuurder

6997 Lilianefonds 's-Hertogenbosch Vast 40 uur p/w

DUX International zoekt voor haar opdrachtgever, het Liliane Fonds en MIVA, een

Directeur-Bestuurder


Het Liliane Fonds en MIVA geloven in een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Het Liliane Fonds richt zich op die groep die dat het hardst nodig heeft: kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Dit doen we samen met een breed netwerk van lokale partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. We bieden de kinderen de best mogelijke zorg op maat, ondersteunen hen in hun ontwikkeling en maken hun omgeving toegankelijker. Zo zorgen we voor structurele verbetering in het leven van kinderen met een handicap en hun families.

MIVA zet zich in om gezondheidszorg en onderwijs bereikbaar te maken voor de meest kwetsbaren. Zij steunt met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen, en geeft daarmee kwetsbare groepen in afgelegen gebieden toegang tot basisvoorzieningen.

Het Liliane Fonds en MIVA zoeken een directeur die de kernwaarden van beide organisaties – verbinding, openheid en vertrouwen – omarmt en vóórleeft. Een directeur bovendien die vanuit de principes inclusie en gelijkwaardigheid invulling geeft aan haar leiderschap.

Organisatie | Organisation

Het Liliane Fonds en MIVA zijn twee aparte stichtingen met ieder een eigen identiteit en geschiedenis. Samen vormen zij een personele unie. Dit betekent dat ze geleid worden door dezelfde directeur en hetzelfde managementteam. De bestedingen lopen via een gezamenlijk partnernetwerk.


De organisaties hebben samen 90 betaalde medewerkers (ongeveer 56 FTE). Daarnaast zetten zo’n 140 vrijwilligers zich in voor het Liliane Fonds: op kantoor of in het land. Beide organisaties zijn gevestigd in een voormalig klooster in ’s-Hertogenbosch, op loopafstand van het station.


Het Liliane Fonds en MIVA zijn een door het CBF erkend goed doel en hebben de ANBI-status. Zij hebben een betrokken en loyale achterban. Het grootste deel van de opbrengsten komt van particuliere donateurs, zowel uit giften en donaties als uit nalatenschappen. De financiële positie en reputatie van de organisaties is goed.


Het Liliane Fonds heeft een Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2022-2025 opgesteld. Inclusie, ‘shifting the power’ en fondsenwerving zijn dé thema’s voor de komende jaren. MIVA heeft een Toekomstbeeld geformuleerd; ook hier is fondsenwerving een belangrijk thema, naast focus en impact. Meer weten over de missie en werkwijze? Ga dan naar www.lilianefonds.nl en www.miva.nl.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De directeur-bestuurder stuurt het managementteam aan. Dit team bestaat uit vier leden: drie afdelingshoofden en een directiesecretaris. Het team wordt ondersteund door een managementassistent. De afdelingshoofden zijn het hoofd Internationale Partnerschappen en Programma’s, hoofd Communicatie en Fondsenwerving en hoofd Bedrijfsvoering. De directeur-bestuurder rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.


Taken en verantwoordelijkheden

 • Geeft vanuit een heldere visie inhoud aan de meerjarenstrategie, het beleid en de organisatieontwikkeling van het Liliane Fonds en MIVA;
 • Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerving, besteding en het beheer van de middelen in overeenstemming met doel en missie van de organisaties;
 • Verwerft steun voor de standpunten en belangen van de organisatie en lobbyt op (inter)nationaal niveau om de positie van kinderen met een handicap duurzaam te verbeteren en de organisatie te profileren;
 • Zoekt de samenwerking op met partnerorganisaties in het Zuiden;
 • Onderhoudt een (wereldwijd) netwerk en breidt dit verder uit;
 • Representeert de organisatie in binnen- en buitenland, onder andere als woordvoerder, bij evenementen en richting belanghebbende relaties en stakeholders;
 • Informeert de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;
 • Bereikt strategische doelen door zowel intern als extern draagvlak te creëren en middelen af te stemmen;
 • Fungeert als sparringpartner voor managementteam-leden en is gesprekspartner voor de ondernemingsraad.

Wij zoeken | Job requirements

 • Aantoonbaar succes in een leidinggevende functie in het veld van ontwikkelingssamenwerking;
 • Ervaring met inclusief leiderschap;
 • Begrip van bi- en multilaterale (overheids)financiering;
 • Inzicht in het belang van particuliere fondsenwerving;
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Neemt een passend nationaal en internationaal netwerk mee;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.


Competenties
Strategisch denkvermogen – Je bent in staat om grote lijnen te zien, te anticiperen op ontwikkelingen en trends, en daarin kansen te zien en te benutten

Leiderschap – Je weet verantwoordelijkheden te delegeren, bent coöperatief en neemt collega’s mee in besluiten; je bent in staat doelen te bereiken door de ontwikkeling van kennis en het stimuleren van collega’s.

Netwerken – je bouwt en bestendigt een netwerk van interne en externe contacten op hoog niveau en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.


Persoonlijke eigenschappen – je bent open en verbindend, je hebt lef, daadkracht en bent slagvaardig en je weet mensen te inspireren, prikkelen en uit te dagen.

Het Liliane Fonds en MIVA staan voor een inclusieve en diverse samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht achtergronden, kenmerken en voorkeuren. Wij zijn een organisatie waarin al die verschillende collega’s worden gerespecteerd en erbij horen. Samen komen we tot de beste en mooiste resultaten.

Consultant Esther Driessen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie