Ga naar Dux home

Directeur-Bestuurder

7963 Stadstheater Zoetermeer Zoetermeer Vast (W&S) 36 uur p/w

DUX is voor haar opdrachtgever, Stadstheater Zoetermeer, op zoek naar een:

Directeur-Bestuurder

Organisatie | Organisation

Stadstheater Zoetermeer is als podium van de stad een huis voor creatie, ontmoeting en beleving. Een huis waar cultuurliefhebbers- en organisaties samenkomen met podiumkunstenaars. Alles draait om het prikkelen van zintuigen en het creëren van ervaringen die een onuitwisbare indruk achterlaten, bij en voor iedereen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen kunst en cultuur te laten ervaren, beleven en waarderen. Om dit te bereiken wordt een breed scala aan activiteiten aangeboden: zowel professionele- als amateurvoorstellingen, filmvertoningen, evenementen en een theaterrestaurant voor een écht avondje uit. Het Stadstheater biedt ook ruimte aan organisaties, bedrijven en inwoners van Zoetermeer die een podium zoeken voor hun activiteit. Daarnaast ambieert het Stadstheater een aantal eigen producties en bijzondere projecten te initiëren in en om het gebouw, die samen bijdragen aan de totaalbeleving.   

Het Stadstheater werkt samen met lokale culturele- en maatschappelijke instellingen zoals het CKC, de Bibliotheek en de Gemeente en de collega-theaters in de buurt. Dit is in lijn met de stimulering door de gemeente van samenwerking met partnerorganisaties in het kader van de Cultuurvisie Zoetermeer.

De organisatie is gericht op het aanbieden van culturele activiteiten. Daarnaast biedt het theater commerciële activiteiten die ten dienste staan van de publieksbeleving en ter ondersteuning van de exploitatie van het Stadstheater. Om deze diensten aan te kunnen bieden is er een aantal aandachtspunten in de bedrijfsvoering: een gezonde financiële exploitatie voor de lange termijn, de verduurzaming van het gebouw en de doorontwikkeling van de organisatie en het personeel. Verder is het van belang om de artistieke visie van het Stadstheater breed uit te dragen.

Jaarlijks programmeert het Stadstheater circa 250 professionele voorstellingen en culturele activiteiten. In de nasleep van Covid-19 wordt in 2023 gestreefd naar 45.000 bezoekers en een continuering van de stijgende lijn in bezoekersaantallen. Doel is om in 2025 weer het niveau van 2019 te realiseren. Het beleid is om op voorhand zo’n 200 voorstellingen vast te leggen en gedurende het jaar voorstellingen bij te boeken, dan wel andere publieksactiviteiten te ontwikkelen om daarmee in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Onderdeel van het Stadstheater zijn STAGE kitchen & café en het Filmhuis Cameo, die gehuisvest zijn in het gebouw. De exploitatie van het filmhuis valt onder de verantwoordelijkheid van het Stadstheater in afstemming met het bestuur van Cameo.

De organisatie heeft in totaal 30 medewerkers (22 fte) en een groep van ongeveer 55 betrokken vrijwillige medewerkers. Vijf leden van het team vormen het managementteam: de managers Financiën, Programmering & Educatie, Marketing & Communicatie, Techniek & Gebouwbeheer en Horeca, Sales & Events.

Door het vertrek van de huidige directeur is er per 1 juli een vacature voor een energieke en ondernemende Directeur-Bestuurder die verder wil bouwen aan de ontwikkeling van het Stadstheater met als uitgangspunt de toekomstvisie die is geformuleerd voor 2021-2025.

Het Stadstheater Zoetermeer hanteert het Raad van Toezicht model als uitgangspunt voor de governance. De Directeur-Bestuurder is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting Stadstheater Zoetermeer.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het artistieke en zakelijke beleid en de uitvoering van dit beleid, het bestuur en de operatie van de organisatie, inclusief strategische planning, budgetbewaking en risicomanagement;
 • Je ziet toe op de naleving van de corporate governance richtlijnen (Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie) en legt hierover verantwoording af en informeert de Raad van Toezicht tijdig conform de afspraken;
 • Je biedt structuur en stuurt de organisatie op strategisch niveau aan, als direct leidinggevende van het managementteam;
 • Je vertegenwoordigt het Stadstheater op alle relevante niveaus en platforms, realiseert en onderhoudt strategische verbindingen met stakeholders binnen Zoetermeer, waaronder de gemeentelijke organisatie;
 • Je geeft leiding aan het team en formuleert gezamenlijk de artistieke en maatschappelijke visie van het Stadstheater, zet dat om in concreet beleid en werkt dat uit in een meerjarenplan;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het personeelsbeleid, inclusief werving, selectie en ontwikkeling van vaste medewerkers en de flexibele schil;

Wij zoeken | Job requirements

 • Ruime ervaring in een leidinggevende functie binnen de culturele- of aanpalende sectoren;
 • Affiniteit met theater in combinatie met een ondernemende en zakelijke instelling;
 • Een inhoudelijke gesprekspartner voor alle geledingen van de organisatie;
 • Een bestuurder met een coöperatieve stijl, nadrukkelijk gericht op samenwerking, iemand die zowel in- als extern mensen mee weet te krijgen in de ontwikkeling van het Stadstheater;
 • Een gezonde dosis humor en lef, met de durf om vaste patronen te doorbreken en nieuwe ideeën te onderzoeken;
 • Iemand die ruimte biedt aan medewerkers voor eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie;
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en borgen van de strategische koers;
 • Ervaring met bedrijfsvoering, (jaar)plannen, budgetten en het afleggen van financiële verantwoording;
 • Inzicht in en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen, politiek sensitief;
 • Bewezen capaciteiten om een relevant netwerk in Zoetermeer op te bouwen en te onderhouden;
 • Een flexibele instelling om gebruik te maken van kansen en mogelijkheden;
 • Representatief met het vermogen om als boegbeeld van het Stadstheater te fungeren;
 • Netwerker die kan verbinden, sterke communicator die het leuk vindt de interactie met zowel publiek als besluitvormers aan te gaan en ‘cultuur voor iedereen’ te stimuleren;

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op