Ga naar Dux home

Directeur-Bestuurder

9009 Stichting de Nederlandse Bachvereniging Utrecht Vast (W&S) 38 uur p/w

DUX is voor haar opdrachtgever, de Nederlandse Bachvereniging, op zoek naar een:

Directeur-Bestuurder

De Bachvereniging is op zoek naar een charismatische inspirator als directeur-bestuurder met een internationale oriëntatie én met waardering voor haar rijke traditie en identiteit.

Organisatie | Organisation

Nederlandse Bachvereniging

Al honderd jaar zet de Bachvereniging zich in om de muziek van Johann Sebastian Bach toegankelijk te maken voor iedereen. De Bachvereniging ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid klinkend cultureel erfgoed veilig te stellen en breed te verspreiden. De Bachvereniging is ervan overtuigd dat muziek, die impact heeft en aansluiting vindt bij de leefwereld van huidig en toekomstig publiek, iets wezenlijks aan de wereld toevoegt.

Daarom organiseert de Bachvereniging jaarlijks ruim zestig concerten in binnen- en buitenland, educatieve projecten, een talentprogramma voor jonge musici en nog veel meer. Bovendien kunnen muziekliefhebbers over de hele wereld genieten van All of Bach, hoogwaardige opnames van eigen uitvoeringen, die de Bachvereniging kosteloos aanbiedt via YouTube.com/bach.

De Bachvereniging wil zich de komende jaren nationaal, maar zeker ook internationaal, sterker positioneren in het culturele veld, door samenwerkingen aan te gaan, nieuwe en bestaande publieksgroepen te enthousiasmeren, zowel muzikaal als organisatorisch alle potentie te benutten en vernieuwing te omarmen. Een gezonde exploitatie en doeltreffende merkstrategie zijn daarbij voorwaardes. Ook investering in talent, zowel op het podium als op kantoor, is belangrijk en succesvol gebleken.

Cultureel ondernemerschap is heel belangrijk voor de Bachvereniging. Het ensemble wordt voor circa 20-25% gesubsidieerd door het ministerie van OCW als onderdeel van de Nederlandse culturele basisinfrastructuur (BIS) en door de Gemeente Utrecht. Andere inkomstenbronnen zijn publieksinkomsten, bijdragen van fondsen en particuliere mecenassen, sponsoring, periodieke schenkingen (Bachfonds) en Vriendenbijdragen‎.

Organisatiestructuur

Sinds 2020 heeft de Bachvereniging met de aanstelling van een directeur-bestuurder een eenhoofdige directie, onder verantwoordelijkheid van een Raad van Toezicht. Op dit moment loopt tevens een procedure voor het aanstellen van een nieuwe artistiek leider. Er is een interim hoofd artistieke zaken en voor de komende twee seizoenen werkt de Bachvereniging met gastdirigenten.

Het vocaal-instrumentale ensemble van de Bachvereniging heeft een kernbezetting van ongeveer dertig professionele musici. Op kantoor werken momenteel achttien medewerkers (13,6 fte) voor onder andere marketing, ticketing, financiën, productie en artistieke zaken. De voertaal is Nederlands op kantoor en Engels in het ensemble en bij gemengde bijeenkomsten.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Taken en verantwoordelijkheden

Als directeur-bestuurder heb je de volgende taken:

Heeft als eindverantwoordelijke de algemene leiding over kantoor en ensemble.
Werkt zeer nauw samen met de artistiek leider en relevante gremia, zoals de Artistieke Commissie en het Instrumentaal Vocaal Overleg waarin de musici zijn vertegenwoordigd.
Formuleert het algemene en artistieke beleid op basis van de doelstellingen met inachtneming van de rijke historie.
Weet wat bezoekers en andere stakeholders nu en in de toekomst willen en ziet waar kansen en ambities liggen voor een brede verkoop van de programmering.
Is verantwoordelijk voor innovatie, outreach (nieuw en divers publiek) en educatie in de breedste zin van het woord.
Bewaakt en verstevigt de positionering van het ensemble, ook op de lange termijn.
Organiseert nieuwe vormen van samenwerking waar nodig; zorgt dat de inrichting van de organisatie de doelstellingen faciliteert.
Draagt zorg voor een gezonde interne bedrijfsvoering, waarbij, in overleg met de artistiek leider, de artistieke ambities in evenwicht worden gebracht met de beschikbare mogelijkheden.
Heeft de verantwoordelijkheid voor het algemene financiële beleid en speelt, samen met het hoofd MCV (marketing, communicatie en verkoop) en fondsenwerving een actieve rol in de werving van fondsen, subsidies en sponsoring.
Is eindverantwoordelijk voor de planning en inrichting van het concertseizoen op basis van het artistieke beleid.
Is eerste aanspreekpunt om de programma’s van de Bachvereniging nationaal en internationaal aan zalen en festivals te verkopen.
Informeert en onderhoudt contact met de Raad van Toezicht, alsook met het bestuur van de gelieerde Stichting Ondersteuning van de Nederlandse Bachvereniging.

Wij zoeken | Job requirements

Functie-eisen
Wat zoeken wij? Iemand die:

Een heldere artistieke visie heeft of in staat is deze te ontwikkelen en uit te dragen.
Vernieuwend is, en de relevantie van de Bachvereniging ook voor toekomstige generaties evident weet te houden en daartoe nieuwe, verrassende wegen durft te bewandelen.
Een uitstekende netwerker is, zowel nationaal als internationaal, en nauwe contacten onderhoudt met voornamelijk de landelijke overheid, sponsors, gemeentes, fondsen en (culturele) samenwerkingspartners zoals podia, festivals en collega-instellingen.
Grote, actuele kennis heeft van de culturele sector, ook in politieke zin, en gevoel voor onderlinge verhoudingen.
Een cultureel ondernemer is en een ervaren manager met academisch werk- en denkniveau.
Aantoonbaar affiniteit heeft met en aanstekelijk enthousiasme voor podiumkunsten, bij voorkeur voor Oude Muziek.
Minimaal vijf jaar ervaring heeft in een vergelijkbare functie.

Herken je jezelf in de volgende competenties?

Een inspirator en motivator voor musici en kantoormedewerkers, die de kennis in de organisatie op waarde schat, bij iedereen het beste naar boven weet te halen en tot weloverwogen besluitvorming komt.
Is gewend te opereren in een dynamisch krachtenveld met veel verschillende stakeholders.
Beschikt over charisma en natuurlijk leiderschap.
Is gericht op samenwerken en verbinden, maar kan tegelijkertijd ook knopen doorhakken.
Is zichtbaar en benaderbaar voor iedereen in de organisatie, zowel op kantoor als bij repetities en concerten.
Begrijpt dat de functie van directeur-bestuurder in een culturele organisatie geen negen-tot-vijf-baan is.
Heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed.

Consultant Victorine van Manen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie