Ga naar Dux home

Directeur Het Concertgebouw Fonds

8353 Het Concertgebouw Fonds Amsterdam Vast (W&S) 40 uur p/w

DUX is voor haar opdrachtgever, Het Concertgebouw Fonds, op zoek naar een

Directeur

Organisatie | Organisation

Het Concertgebouw Fonds (hierna het Fonds), de zelfstandige ANBI steunstichting van Het Concertgebouw, zoekt ter opvolging van de huidige directeur een nieuwe directeur. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat die omschreven kan worden als een enthousiaste, sterke en overtuigende persoonlijkheid. Een natuurlijke leider en teamwerker, met bewezen management kwaliteiten en ruime ervaring in het werven van fondsen, die over een relevant persoonlijk netwerk beschikt. Gezocht wordt een muziekliefhebber die graag het gezicht van Het Concertgebouw Fonds wil zijn.

De voorzitter van het bestuur is aanspreekpunt voor de directeur. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks in een gesprek met de voorzitter geëvalueerd.

De Fondsdirecteur werkt nauw samen met Het Concertgebouw NV en neemt deel aan het twee wekelijkse Programmering Marketing Development overleg onder voorzitterschap van de algemeen directeur van Het Concertgebouw.

De werkzaamheden die zijn gemoeid met het realiseren van de werving en het behouden van fondsen, privaat en institutioneel, worden verricht door het team van het Fonds dat inclusief de directie 4,3 fte omvat. Naast de directie wordt het team gevormd door:

 • directie-assistent en medewerker Aandeelhouders, Algemeen Begunstigers, Fonds Kleine Zaal en de Toegift;
 • medewerker Fondsenwerving
 • relatiemanager Fondsen, bestuurssecretaris en projectmanager;
 • relatiemanager Kringleden en Fondsen op Naam.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De directeur:

 • is verantwoordelijk voor het formuleren en voorbereiden van het beleid. Na goedkeuring door het bestuur is de directie verantwoordelijk voor de zorgvuldige uitvoering van het vastgestelde beleid;
 • is verantwoordelijk voor het realiseren van vastgestelde operationele doelstellingen van het Fonds, in samenspraak met het bestuur;
 • bereidt samen met de bestuurssecretaris de bestuursvergaderingen voor en ziet toe op de uitvoering van ter vergadering genomen besluiten;
 • stuurt de dagelijkse processen aan binnen het team en behoudt het overzicht van alle activiteiten;
 • is het gezicht van het Fonds en spreekt regelmatig op events die vanuit het Fonds georganiseerd worden en op relevante bijeenkomsten buiten Het Concertgebouw;
 • verstevigt het financiële draagvlak van het Fonds, is eindverantwoordelijk voor de aanvragen bij Institutionele Fondsen en voor het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen;
 • organiseert rapportages inzake beleggingen en onderhoudt contact met de banken, accountant en fiscale adviseurs;
 • overziet, en neemt als secretaris deel aan, het adviestraject van de Beleggingsadviescommissie
 • toetst individuele aanvragen vanuit NV op inpasbaarheid binnen de inhoudelijke en financiële kaders;
 • overziet het geheel van financiële afspraken, transacties en aanvragen voor bijdragen aan nieuwe en lopende projecten met Het Concertgebouw N.V.;
 • onderhoudt persoonlijk contact met externe partijen als private donateurs, de VriendenLoterij, Institutionele Fondsen, in nauwe samenwerking met de relatiemanagers;
 • onderhoudt contact met relevante externe organisaties zoals het Centraal Bureau voor Fondsenwerving;
 • is eindverantwoordelijk voor project- en voortgangsrapportages, en de evaluaties van programma’s waaraan bijdragen worden verleend;
 • is eindverantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten in het kader van de privileges verbonden aan donaties, variërend van muziekreizen tot tuinconcerten, naamsvermelding en de registratie van aandelen.
 • is eindverantwoordelijk voor het mediabeleid van het Fonds, de productie van het jaarverslag en andere publicaties, en staat de media te woord inzake het Fonds.
 • Tot halverwege 2026 maakt het nalatenschapsprogramma de Toegift, geleid door de manager van de Toegift, geen onderdeel uit van de verantwoordelijkheden van de directeur.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie