Ga naar Dux home

Directeur/kwartiermaker

6085 Elja Foundation Vast (W&S) 40 uur p/w

Nog dit jaar, in 2021, zal er een fonds gelanceerd worden, voorlopig aangeduid als ‘de Foundation’, dat zal gaan behoren tot één van de grotere vermogensfondsen in ons land.


Voor deze opdrachtgever is Dux International op zoek naar een: Directeur / Kwartiermaker.

Organisatie | Organisation

De kracht van verbinding
De Foundation wil een bijdrage gaan leveren aan de bevordering van verbinding in onze samenleving. De Foundation wil projecten gaan steunen die mensen nader tot elkaar brengen, die ervoor zorgen dat mensen zich gezien voelen en trots kunnen zijn op wat zij samen bereiken. Verbondenheid en vriendschap zijn de drijvende kracht achter een zinvol leven waarin men om elkaar geeft, men elkaar vertrouwt en zorgdraagt voor elkaar. De Foundation wil streven naar een gelukkige en inclusieve samenleving.

De Foundation gaat projecten steunen die gericht zijn op het versterken van verbinding door kunstbeleving en kunsteducatie. Het gaat dan vooralsnog om muziek, dans en beeldende kunst. En om de combinatie luisteren/kijken, doen en leren. Leren is een sociale bezigheid, kinderen leren in de verbinding met elkaar. Kunst kan een expressie zijn van een cultuur of traditie, een innerlijke beleving of een manier om een nieuwe wereld te openen. Muziek, dans en beeldende kunst lenen zich bij uitstek om samen te delen, samen te genieten en uitwisseling te stimuleren van verschillende wereldbeelden en perspectieven.

Projecten die de Foundation wil gaan ondersteunen richten zich in het bijzonder op het overbruggen van verschillen tussen groepen kinderen en groepen jongeren.
Het is de overtuiging van de Foundation dat het verbinden van kinderen en jongeren met verschillende achtergronden, via de ontdekking en ervaring van kunst, leidt tot het individueel vergroten van hun kansen en tot een betere samenleving.


Structuur
De Foundation is een vermogensfonds in oprichting. Het eerste jaar van haar bestaan wordt beschouwd als een ‘leerjaar’ om vervolgens het beleid van de Foundation nader vorm te kunnen geven. Tegelijkertijd zal gewerkt worden aan het vestigen van het merk van de Foundation als Nederlands vermogensfonds. Het is de bedoeling om, zodra dit verantwoord kan, jaarlijks een aanzienlijk bedrag te besteden aan projecten uit de samenleving.

De Foundation zal opereren vanuit een kantoor in Amsterdam met bij de start een kernteam van een directeur/kwartiermaker, twee programma managers en een office manager.


De directeur zal, zeker in de eerste jaren, nauw samenwerken met het bestuur van de Foundation dat momenteel uit vier leden bestaat.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De Foundation heeft grootse plannen. We leven in een tijd waarin onzekerheden, spanningen, wantrouwen en (sociaaleconomische) ongelijkheid toenemen. We staan voor meerdere crises, er is grote onvrede over verschillende misstanden met betrekking tot identiteit en het geloof in de maakbare samenleving brokkelt af. Hierdoor staat de sociale cohesie onder druk. Bovendien zorgt het versnipperde informatielandschap ervoor dat we in ‘bubbels’ leven en mensen steeds moeilijker tot elkaar weten te komen. Eenzaamheid, polarisatie en vervreemding liggen op de loer.

Juist daarom is het stimuleren van verbinding tussen mensen in deze tijd zo belangrijk. Via kunstbeleving en –educatie wil de Foundation mogelijkheden creëren om jonge mensen met verschillende achtergronden met elkaar te verbinden opdat zij vertrouwen en veerkracht ontwikkelen om gezamenlijk de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De Foundation wil een bijdrage gaan leveren aan een samenleving waarin de kracht van verbinding centraal staat. En neemt daarmee een unieke positie in.

In dit kader zoeken wij een ondernemende, bevlogen en daadkrachtige directeur/kwartiermaker die gaat bouwen aan een, voorlopig, kleine organisatie en een start gaat maken met een beperkt aantal projecten, die passen bij de missie en doelen van de Foundation.


Wij zoeken
Voor het aansturen van deze organisatie zijn wij op zoek naar een stevige directeur/kwartiermaker. Een bevlogen man of vrouw die inhoud kan gaan geven aan de ‘driehoek’ van de Foundation (1. werkgebieden, 2. kinderen en jongeren en 3. het overbruggen van verschillen), waarbij De kracht van verbinding centraal staat:


 • Iemand die het verbinden van mensen in zijn/haar DNA heeft zitten en dat kan onderbouwen met zijn/haar professionele historie en resultaten.
 • Iemand die visie, expertise en ervaring heeft op één van de volgende werkgebieden: muziek, dans of beeldende kunst, alsmede een netwerk dat toegang hiertoe kan bieden en/of tot baanbrekende initiatieven kan leiden.
 • Iemand die affiniteit heeft met kinderen en jongeren en die geïnspireerd wordt door het doel verschillen tussen groepen kinderen en jongeren te overbruggen, met als oogmerk het vergroten van hun perspectief en het bevorderen van kansengelijkheid in onze samenleving.
 • Iemand die kan pionieren en leiding kan geven aan een klein, bevlogen team mensen. Het is de intentie om, samen met de nieuwe directeur, op zoek te gaan naar twee inhoudelijke medewerkers (programma managers) die de andere werkgebieden vertegenwoordigen.


Taken en werkzaamheden
Als directeur behoren de volgende verantwoordelijkheden tot het takenpakket:

 • Opbouwen van de Foundation, zowel v.w.b. het starten en managen van projecten, als het leiding geven aan een (voorlopig) kleine, informele organisatie, welke naast de directeur, zal bestaan uit twee programma managers en een office manager. Directeur en programma managers vertegenwoordigen ieder een specifiek expertisegebied: muziek, dans of beeldende kunst.
 • Uitdragen van het gedachtegoed van de Foundation en netwerken met relevante partijen in de kunst- en cultuursector, in het bijzonder de sectoren muziek, dans en beeldende kunst. De directeur zal het boegbeeld van de Foundation zijn.
 • Ontwikkelen –in nauwe samenspraak met het bestuur- van beleidsinitiatieven; de directeur is verantwoordelijk voor strategie-ontwikkeling en is gefocust op kansen voor de Foundation.
 • Zorgdragen voor het initiëren van hoogwaardige projecten die passen bij de doelstellingen van de Foundation, de performance hiervan volgen en zo nodig bijsturen.
 • Verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van de Foundation.

Wij zoeken | Job requirements

 • Je hebt een HBO-/academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van strategie/visie en beleid;
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met leiding geven aan een team;
 • Je hebt courante en relevante netwerken in een van de werkgebieden muziek, dans, beeldende kunst en hebt ervaring met het opzetten van projecten;
 • Je bent in staat het belang van beleving en educatie op waarde in te schatten en de impact die het op kinderen en jongeren heeft;
 • Je bent sterk in relatiemanagement, bestuurlijk sensitief en beschikt over uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden;
 • Je hebt kennis van financiën en administratieve processen (wordt grotendeels uitbesteed maar de directeur moet de externe partij goed kunnen aansturen en zal t.o.v. het bestuur eindverantwoordelijk zijn).

Persoonlijkheid

 • Je bent een enthousiasmerende voortrekker met visie, durf en verbeeldingskracht;
 • Je bent een inspirerende en verbindende persoonlijkheid, een bekwame bruggenbouwer en netwerker;
 • Je weet het teamgevoel aan te wakkeren en bent in staat op alle niveaus vertrouwen en draagvlak te creëren;
 • Je omarmt de missie van de Foundation;
 • Je hebt oog voor een structurele en procesmatige aanpak; je bent bekend met “call for proposals”;
 • Je beschikt over een goed beoordelingsvermogen;
 • Je bent ondernemend, praktisch, creatief en kan ‘out of the box’ denken;
 • Je bent integer en zakelijk, met een betrouwbare uitstraling;
 • Je hebt oog voor mensen en liefde voor kinderen en jongeren;
 • Je bent sympathiek en boeiend, zonder een te sterk dominerend ego;
 • Je hebt respect voor de persoon en het gedachtegoed van de founder.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op