Ga naar Dux home

Directeur

8555 Stichting Amsterdam 750 Amsterdam Vast (W&S) 36 uur p/w

Dux Interim & Executive Search zoekt voor haar opdrachtgever Stichting Amsterdam 750 een

Directeur
(m/v/x)
gemiddeld 36 uur per week

Stichting Amsterdam 750

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat gaat een jaar lang groots en gezamenlijk gevierd worden, beginnend op 27 oktober 2024. Vanaf die dag is er elke dag iets te beleven in aanloop naar de verjaardag van de stad. Stichting Amsterdam 750 geeft Amsterdammers de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen geven aan de 750ste verjaardag van de hoofdstad. We doen dat door ideeën vanuit de stad te stimuleren en waar mogelijk ook te subsidiëren. De activiteiten, programma’s en projecten die de Stichting ondersteunt, dragen bij aan het creëren van duurzame nalatenschappen (zowel materieel als immaterieel) en nieuwe verbindingen en bieden een podium aan lokaal talent.

Stichting Amsterdam 750 is, opgericht door de Gemeente Amsterdam om mede uitvoering te geven aan het Programmaplan Amsterdam 750, waarin de gemeentelijke ambities voor het jubileumjaar beschreven staan. Stichting Amsterdam 750 wordt aangestuurd door de directeur als het statutaire bestuur van de stichting. De totale formatie van de stichting (exclusief directeur) bestaat op dit moment uit een totale inhuur (per 15 mei 2 bureaumedewerkers en 1 communicatie) van 1,6 fte. Daarnaast wordt expertise ingehuurd bij AFK tbv financiële administratie en behandeling subsidies.

De Stichting legt zich toe op drie hoofdtaken.

De Stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling van subsidieaanvragen op basis van de Subsidieregeling Stichting Amsterdam 750 en de verdeling van publiek geld op basis van transparante voorwaarden. De Stichting verleent subsidie in mandaat namens het college van B&W van de gemeente Amsterdam. De Stichting is onafhankelijk in haar oordeel over de ingediende initiatieven en laat zich hierbij adviseren door een Adviesraad, bestaande uit een roulerende pool van Amsterdammers met relevante achtergrond en ervaring.

Daarnaast is de Stichting aanjager van ideeën en initiatieven vanuit de stad, met oog voor wat er speelt en waar behoefte aan is. Daarom wordt door middel van communicatie en evenementen extra tijd en aandacht besteed aan zgn. unusual suspects die vaak minder goed op de hoogte zijn van gemeentelijke subsidiemogelijkheden.

Tot slot is de Stichting Amsterdam 750 een verbinder tussen initiatieven, organisaties en personen om nieuwe samenwerkingen en stedelijke netwerken te laten ontstaan en om een zo representatief mogelijk geheel van aanvragen te honoreren.

De Stichting is eind 2021 gestart. De beginfase stond voornamelijk in het teken van het uitdenken van de voorwaarden voor subsidieverlening in samenspraak met Gemeente en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Veel tijd is besteed aan het opzetten van een projectbureau en procedures waarmee zoveel mogelijk diverse aanvragers van subsidies kunnen worden bereikt. Nu de pioniersfase van de Stichting is afgerond zijn wij op zoek naar een Algemeen Directeur.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De Directeur is gericht op het leiding geven aan de inhoudelijke processen in de Stichting en stuurt de Stichting als geheel aan. Wij verwachten dat mogelijk nog inhoudelijke bijsturing van het beleid nodig zal zijn als de projecten daadwerkelijk van start gaan.

De Directeur is namens de Stichting aanspreekpunt van de samenwerkingspartners en voor de leden van de Adviesraad van de Stichting. De Directeur is tevens aanspreekpunt voor samenwerkingspartner Amsterdams Fonds voor de Kunst die de Stichting ondersteunt in de uitvoering van de subsidieregeling.

Daarnaast is de Directeur het gezicht van de Stichting naar buiten toe en ontwikkelt draagvlak voor de missie van de Stichting. Ook legt de Directeur als ambassadeur van de viering contacten met alle doelgroepen van de Stichting, waarbij inclusie, diversiteit en toekomstgerichtheid actief worden uitgedragen. Om de zichtbaarheid van de stichting te vergroten, wordt kantoor gehouden in verschillende buurtcentra in samenwerking met lokale partners.

Wij zoeken | Job requirements

Ervaring met het aansturen van een (netwerk)organisatie

Ervaring in het navigeren in ambtelijke organisaties zoals de gemeente of andere overheidsinstanties

Ervaring met bedrijfsvoering op zowel een operationeel, tactisch als strategisch niveau en PDCA-cycli

Ervaring met interdisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld tussen de cultuur- en andere maatschappelijke sectoren

Heeft ervaring met het werken met fondsen en sponsoring en de verantwoording van deze inkomsten.

Een sterk netwerk in de stad Amsterdam en inzicht in de dynamiek van stad én de regio is een pré

Consultant Suzette de Ferrante +31 (0) 70 7 622 622