Ga naar Dux home

Directeur Rotterdams Conservatorium

8217 Codarts Rotterdam Vast (W&S) 40 uur p/w

PLAY.MOVE.EXPLORE.BECOME.CODARTS

Codarts is een stevig in de Rotterdamse samenleving gewortelde internationale hogeschool die kwalitatief hoogwaardige bachelor- en masteropleidingen aanbiedt op het gebied van muziek, muziektheater, dans, circus, muziek- en danseducatie en muziek- en danstherapie.

Diversiteit, interdisciplinariteit en duurzaamheid zitten in de genen van Codarts verankerd. We maken deel uit van nationale en internationale netwerken. Het innovatieve onderwijs- en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – een samenwerkingsverband tussen Erasmus Universiteit Rotterdam, Willem de Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam en Codarts – getuigt hiervan.

Codarts telt ruim 1.000 studenten, met circa 65 nationaliteiten en 420 medewerkers.


DUX is voor haar opdrachtgever, Codarts, op zoek naar een

Directeur Rotterdams Conservatorium


Een inspirerende leider, die met daadkracht verder bouwt aan de onderwijsvernieuwingen en de toekomst van het conservatorium (aanstelling voor 4 jaar).

Het Rotterdams Conservatorium, onderdeel van Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam, leidt musici op voor het (inter)nationale werkveld op het allerhoogste niveau met een herkenbare artistieke identiteit. Het conservatorium verzorgt bachelor- en masteropleidingen op het gebied van Klassieke Muziek, Jazz, Pop en Wereldmuziek.

Organisatie | Organisation

Conservatorium

Het conservatorium is een divers, hoogwaardig en zeer internationaal cluster binnen Codarts. Muzikale diversiteit en interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van (kunst)disciplines heen zijn belangrijke factoren. Het conservatorium beschikt over een internationaal vermaard docententeam van ruim 150 docenten dat getalenteerde studenten (ruim 600 studenten per studiejaar) helpt om hun identiteit als musicus te ontwikkelen. Er wordt nauw samengewerkt met het aan het onderwijs en het werkveld verbonden onderzoek. Deze samenwerking wordt onder andere vormgegeven met de afdeling Research en de afdeling Student Life, de afdeling die verantwoordelijk is voor het studentenwelzijn en een kwalitatief hoogstaand support programma biedt voor studenten. Daarnaast biedt het conservatorium vooropleidingen aan en verzorgt het muziekonderwijs voor de Havo/vwo voor Muziek en Dans.

Het conservatorium heeft een sterke relatie met het werkveld, onder andere met culturele en maatschappelijke instellingen, (internationale) hogescholen en universiteiten en professionele (muziek)organisaties. In het bijzonder zijn er nauwe samenwerkingsverbanden met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Willem de Kooning Academie/Hogeschool Rotterdam, onder andere in het Rotterdam Arts & Sciences Lab.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De functie

In deze nieuwe functie van Directeur Conservatorium bouw je aan een muziekopleiding waarin de verschillende muzieksoorten goed vertegenwoordigd zijn. Pop, Jazz, Wereldmuziek en Klassieke Muziek hebben daarbinnen elk hun eigen plek en zijn tegelijk verenigd in één groot sterk conservatorium. Samen met de teams maak je de transitie naar een kunstopleiding die midden in deze tijd en in de maatschappij staat en die past binnen de stad Rotterdam. Een opleiding die ambitieus en vernieuwend durft te zijn en waarin verbinding tussen de muziekvormen onderling en andere kunstvormen wordt geëxploreerd.

De Directeur Conservatorium staat voor visie, ambitie en vernieuwing, maar ook voor leiderschap. Samen met de organisatie werk je aan prikkelende maar realistische doelen. De samenwerking met de andere afdelingen – zoals Performing Arts en Research – en met de samenwerkingspartners, daagt uit tot nieuwe initiatieven. Je ontwikkelt strategie die gericht is op zowel vernieuwing als behoud van kwaliteit.

Je bouwt aan een stevig fundament waarin docenten kunnen doen waar ze goed in zijn: opleiden en begeleiden van jonge studenten. Waarin studenten kunnen floreren binnen hun eigen opleidingsroute en tegelijk de kans krijgen om samen te werken en te leren binnen een breed palet aan kunstvormen en samenwerkingen.

Je besteedt aandacht aan de grote, diverse groep medewerkers en zet je in voor het realiseren van een stevige organisatie waarin iedereen zijn of haar vanzelfsprekende plek vindt; binnen zelfstandige teams en in een heldere en overzichtelijke structuur. Waarin processen op orde zijn en er op een prettige en effectieve manier wordt gewerkt aan gemeenschappelijke resultaten.

Je streeft naar een transparante cultuur die veiligheid biedt aan medewerkers en studenten. Diversiteit en inclusiviteit zijn begrippen die inhoud krijgen, zowel in organisatie als in aanbod.

De Directeur Conservatorium maakt deel uit van het CvB-team dat samen met het College van Bestuur (CvB) zorgdraagt voor de realisatie van het strategisch beleid van de gehele hogeschool. Je levert een belangrijke bijdrage aan de veranderopgave waarvoor Codarts staat vanwege de voorgenomen fusie met de Willem de Kooning Academie, verbonden aan de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.Wij zoeken een Directeur die

 • op overtuigende wijze leiding en uitvoering geeft aan visie en missie van de verschillende opleidingen binnen het conservatorium; waaronder bachelor- en masteropleidingen op het gebied van Klassieke Muziek, Jazz, Pop en Wereldmuziek;
 • strategie ontwikkelt en keuzes maakt voor een toekomstbestendige positionering van Codarts Muziek, nationaal en internationaal, op het gebied van muziekonderwijs; en een meerjarenvisie neerzet die goed aansluit bij een veranderend werkveld;
 • zorgt voor het structureren van de interne organisatie en vormgeven aan heldere processen; en daar op een transparante en aansprekende manier leiding aan geeft;
 • streeft naar de verbinding van het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering en daarbij nauw samenwerkt met de afdelingshoofden van de ondersteunende diensten;
 • de continuïteit en kwaliteit van de opleidingen bewaakt, met aandacht voor vernieuwende onderwijsontwikkeling en curricula;
 • zorgt voor de aansluiting van het uitstroomniveau van de studenten bij de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt en de sterk veranderende beroepspraktijk;
 • een actieve rol speelt in het onderhouden en aangaan van samenwerkingen met partners en een relevante bijdrage levert aan de positie van Codarts binnen het maatschappelijke debat over muziekeducatie, excellent opleiden en talentontwikkeling;
 • de drive heeft om de maatschappelijke en economische relevantie van het onderwijs en het onderzoek en de impact van Codarts te versterken door innovatie te realiseren;
 • op een actieve manier bijdraagt aan een diverse, inclusieve en sociaal veilige organisatie.

Wij zoeken | Job requirements

 • bewezen leiderschap – bij voorkeur in cultuur of onderwijs – en het vermogen om verandering te realiseren;
 • manager met visie die in staat is helder beleid te formuleren en te implementeren;
 • bij voorkeur ervaring in de muziekwereld, in elk geval grote affiniteit met muziek en musici;
 • zeer goede organisator, die in staat is om in een complexe organisatiestructuur heldere processen te realiseren, met oog voor de artistieke inhoud en impact;
 • een bruggenbouwer die de link kan leggen tussen professionele werkvelden; en mensen onderling weet te (ver)binden;
 • goed bedrijfsmatig en zakelijk inzicht; ervaring met bedrijfsmatige processen in een complexe omgeving;
 • visie op het maatschappelijk-culturele domein in het algemeen, en muziek in het bijzonder, naast inzicht in de relevantie en dynamiek daarvan voor het hoger kunstonderwijs;
 • het vermogen om kansen te herkennen en strategie te ontwikkelen met interne en externe partners, waaronder de stad Rotterdam, de cultuursector, de muziekindustrie, de overheid en andere organisaties en hierbij als externe ambassadeur op te treden.

Je bent, je hebt:

 • vernieuwend, innovatief; durft ambitie te tonen en weet de organisatie daarin mee te nemen
 • empathisch en sensitief met het vermogen om te luisteren
 • besluitvaardig, overtuigend, stevig en resultaatgericht
 • samenwerkingsgericht; met open vizier en transparant; je werkt vanuit respect en vertrouwen
 • een analytisch en creatief denker
 • een open en toegankelijke persoonlijkheid die beknopt, helder en bevlogen communiceert
 • een natuurlijke relatiebouwer
 • een breed regionaal, nationaal en internationaal relevant netwerk in de wereld van het hoger onderwijs en/of de cultuursector
 • een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs of gelijkwaardig werk- en denkniveau
 • een uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op