Ga naar Dux home

Hoofd afdeling Klassiek

8570 Koninklijk Conservatorium 's-Gravenhage Vast (W&S)

Dux is voor haar opdrachtgever, Koninklijk Conservatorium, op zoek naar een:

Hoofd afdeling Klassiek

___________________________________________________________________________

Dux is seeking a candidate on behalf of the Royal Conservatoire, its client:

Head of the Classical Department

Organisatie | Organisation

Koninklijk Conservatorium
Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en topdansers lesgeven. Het onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, instellingen en vakgenoten. De leeromgeving en de professionele muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd op de sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen het DNA van het instituut.
Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Zij bieden HBO bachelor- en masteronderwijs, diverse vooropleidingen en, in samenwerking met de Universiteit Leiden keuzevakken en een PhD-programma. Het Koninklijk Conservatorium is gevestigd in het nieuwe huis voor cultuur Amare dat in september 2021 haar deuren opende.

De klassieke afdeling dankt haar positie aan de enorme omvang van het onderwijsaanbod en de kwaliteit van haar studenten en docenten. De internationale projecten die in samenwerking met gerenommeerde orkesten en in-residence ensembles worden georganiseerd, zorgen voor een professioneel georiënteerde studieomgeving. Masterspecialisaties orkestmuziek en hedendaags ensemblespel, een gezamenlijk Europees masterprogramma voor kamermuziek en de minors oude muziek, jazz, directie en compositie bieden studenten uitgebreide mogelijkheden om hun studie af te stemmen op hun individuele talenten en ambities. De afdelingen van het Koninklijk Conservatorium hebben elk hun eigen sterke punten, maar hebben allen een pioniersgeest gemeen waarin het samenspel tussen traditie en vernieuwing het uitgangspunt vormt.

***ENGLISH BELOW***

Organization
Students at the Royal Conservatoire are studying at the oldest conservatoire in the Netherlands, where experiment and innovation are inextricably linked with tradition and craftsmanship in an inspiring learning environment. They are taught by leading international musicians and dancers. The education and research is dedicated to the creation, recreation and presentation of music and dance, inside the conservatoire and in collaboration with many external organisations, institutions and professional partners, both locally and internationally. As a result, there is a strong connection between the learning environment and the professional music and dance world. The courses are based on an intensive combination of the three core elements of the institute’s DNA: teaching, research and production.
The Royal Conservatoire and the Royal Academy of Art together form the University of the Arts The Hague. They offer Bachelor’s and Masters’ courses at HBO level, a range of preparatory courses and, in association with the University of Leiden, a variety of electives and a PhD programme. The Royal Conservatoire is located in the new house for culture, Amare, that opened its doors in September 2021.

The Classical Department owes its position to the extensive range of educational offerings and the quality of its students and teachers. The department fosters a professionally oriented study environment through international projects organized in collaboration with renowned professional orchestras and ensembles. Master’s specializations in orchestral music and contemporary ensemble playing, a joint European master’s programme in chamber music, and minors in early music, jazz, conducting, and composition provide students with ample opportunities to tailor their studies to their individual talents and ambitions. While each department of the Royal Conservatoire has its own strengths, they all share a pioneering spirit that places the interplay between tradition and innovation at its core. Due to the departure of the current Head, there is a vacancy for the position of Head of the Classical Department (0.8 – 1.0 fte).

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Taken en verantwoordelijkheden
Het hoofd van de afdeling Klassiek geeft richting en leiding aan de verdere ontwikkeling van de studierichtingen voor klassieke muziek in de bachelor- en de masteropleidingen.
Als hoofd ben je de leidinggevende van de afdeling die de huidige koers van permanente versterking van de profilering en verbetering van het onderwijs zal voortzetten en doorontwikkelen in lijn met de missie en visie van het Koninklijk Conservatorium. Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkelingen op gebied van projectonderwijs, internationale samenwerking en student centered learning, en hebt aantoonbare ervaring in het (bege)leiden van verbeterprocessen. Je herkent de kwaliteiten in het huidige curriculum en brengt dit verder naar een vooruitstrevend en onderscheidend onderwijsprogramma, dat nauw aansluit bij de laatste ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Je creëert een evenwichtige samenstelling van de docententeams en zorgt ervoor dat gerenommeerde docenten zich aan de opleiding verbinden. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en uitvoering van het onderwijs, waarbij je wordt ondersteund door een team van onderwijs- en projectcoördinatoren voor organisatorische en productionele zaken. Samen met de andere hoofden van de onderwijsafdelingen ben je medeverantwoordelijk voor het onderwijs- en onderzoeksbeleid van het KC en adviseer je de directie over de ontwikkeling van het onderwijs. Daarnaast werk je gericht samen met de ondersteunende diensten waaronder Marketing en Communicatie, Kwaliteitszorg, Finance en HR, en kan je beroep doen op een uitgebreid (inter)nationaal professioneel netwerk.


***ENGLISH BELOW***

Tasks and responsibilities
The Head of the Classical Department provides direction and leadership for the further development of the classical music programmes in the bachelor’s and master’s degree programmes. As the Head, you will lead the department in continuing and further developing its current course, aimed at strengthening the profile and improving the quality of education, in line with the mission and vision of the Royal Conservatoire. You should have a clear vision of project-based education, international collaboration, and student-centered learning, as well as demonstrable experience in leading enhancement and change processes. You will recognize the qualities in the current curriculum and further develop it into a progressive and distinctive educational programme that is closely linked to the latest developments in the professional practice. You will ensure balanced teaching teams are part of the department and committed to the study programmes and their philosophy. You are responsible for the daily management and implementation of the education, supported by a small team of education and project coordinators for organizational and production matters. Together with the other heads of education departments, you will share responsibility for the education and research policies of the Royal Conservatoire, advising the management on educational development. Additionally, you will work closely with supporting services such as Marketing and Communication, Quality Assurance, Finance, and HR, and have access to an extensive (inter)national professional network.

Wij zoeken | Job requirements

 • Een gedegen visie op de internationale ontwikkelingen in het vakgebied en dit kunnen vertalen naar een innovatief onderwijsprogramma;
 • Een afgeronde WO-opleiding op masterniveau (PhD is een pre);
 • Een breed relevant (inter)nationaal netwerk en bereid deze in te zetten;
 • Ervaring in het muziekonderwijs en het ontwikkelen van een vooruitstrevend curriculum, gebaseerd op een visie op de rol van (artistiek) onderzoek in het conservatoriumonderwijs en het voorbereiden van studenten op de beroepspraktijk;
 • Sterke managementvaardigheden, met aantoonbare ervaring in het leiding geven aan professionals. Je bentt een teambuilder en weet mensen te motiveren;
 • Bij voorkeur ervaring als actief uitvoerend musicus met een ruime vakkennis;
 • Kennis van en affiniteit met ontwikkelingen in de podiumkunsten en de hedendaagse muziek in een internationale context;
 • Een visie op didactische vaardigheden en onderwijsinnovatie in een conservatoriumcontext;
 • Inspirerend leiderschap, een duidelijke en toegankelijke communicatiestijl en een enthousiasmerende houding die docenten en jonge mensen inspireert en steunt in hun ambities;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.


***ENGLISH BELOW***


 • Extensive knowledge of (music) educational programmes in the Netherlands and in Europe;
 • A solid vision of international developments in the field and the ability to translate this into innovative educational programmes;
 • A completed master’s degree (PhD is a plus);
 • A broad relevant (inter)national network and willingness to deploy it;
 • Experience in music education, in developing a progressive curriculum, conducting research and preparing students for a professional practice;
 • Strong management skills, with a demonstrated track record in a previous leadership role.
 • Preferably experience as an active performing musician with extensive professional knowledge;
 • Knowledge of and affinity with developments in the performing arts and contemporary music in an international context;
 • A vision of didactic skills and educational innovation;
 • Inspiring leader who communicates with ease with teachers, and knows how to inspire and support young people in their ambitions; you are a team player and a team builder and know what it takes to motivate people;
 • Good command of the Dutch (or willingness to learn) and English language (written and spoken).

Consultant Victorine van Manen +31 (0) 70 7 622 622

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie