Ga naar Dux home

Hoofd Bedrijfsvoering

6641 Leprastichting Amsterdam Vast 40 uur p/w

DUX International is voor haar opdrachtgever de Leprastichting op zoek naar een

Hoofd Bedrijfsvoering en Financiën


Werken bij de Leprastichting betekent werken aan een wereld zonder lepra, een concreet en realistisch doel om in 2040 te bereiken. Hiervoor zijn (financiële) middelen en bevlogen medewerkers nodig. Ben jij een denker en een doener die makkelijk schakelt tussen strategie en uitvoering? Iemand met financiële expertise voor wie de bedrijfsvoering geen geheimen heeft? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Organisatie | Organisation

Met ruim 50 jaar ervaring werkt de Leprastichting aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps door lepra. Deze eeuwenoude ziekte treft wereldwijd nog steeds jaarlijks 200.000 mensen in armoede en er leven miljoenen mensen met de ernstige gevolgen van lepra door discriminatie en uitsluiting. Onnodig, want bij tijdige opsporing en behandeling is verdere besmetting te voorkomen.


De Leprastichting werkt vanuit drie strategische programma’s met elk een eigen aandachtsgebied: Geen besmetting, Geen handicaps en Geen uitsluiting. Verder is voorlichting en training cruciaal om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Naast hulpverlening financiert de Leprastichting wetenschappelijk onderzoek via een aparte stichting: Leprosy Research Initiative (LRI).


De Leprastichting bestrijdt lepra met lokale kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië, maar is momenteel in een organisatietransitie naar een internationale alliantie van zelfstandige NGO’s. Op ons kantoor in Amsterdam werken zo’n 40 mensen en in de landenkantoren 200 medewerkers. De Leprastichting is een ANBI met CBF-erkenning en krijgt steun van 45.000 donateurs en toonaangevende institutionele donoren, zoals de EU en de Nationale Postcode Loterij. Internationaal staat de Leprastichting bekend als NLR: until No Leprosy Remains. De Leprastichting heeft een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP). Kijk voor meer informatie op: www.leprastichting.nl en www.nlrinternational.org.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en geef je leiding aan een team van professionals. Je maakt deel uit van het Management Team en rapporteert aan de algemeen directeur.


De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit acht medewerkers en is georganiseerd in de subteams Finance, ICT, HR en Office Management, ook kwaliteitsbeheer en facilitaire zaken maken deel uit van de afdelingstaken. In deze functie geef je sturing aan de verschillende onderdelen, waarbij financiën een belangrijk verantwoordelijkheidsgebied is. Je expertise op dit gebied is daarom absoluut een vereiste voor deze rol. Als eindverantwoordelijke voor ICT, HR, office- en kwaliteitsmanagement ben je in staat het team ook op deze onderwerpen op een motiverende wijze leiding te geven. Je inspireert de persoonlijke ontwikkeling op ieders eigen expertisegebied en stimuleert de teamvorming. Je brengt in kaart waar verbetering en vernieuwing van processen, systemen en structuren gewenst is en realiseert die samen met het team. Je ondersteunt en adviseert ook andere afdelingen vanuit bedrijfsvoering en brengt je visie en beleid in het MT in, om zo bij te dragen aan de strategie-, organisatie- en cultuurontwikkeling van de gehele organisatie.


De organisatie maakt een verandering door naar een internationale alliantie met zelfstandige NGO’s. Je zal deze transitie ondersteunen met financiële expertise. Met advies en het aanpassen van processen, beleid en organisatie draag je bij aan deze verzelfstandiging.


Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsvoering:

 • Vertalen van de organisatiebehoefte naar passende ondersteuning vanuit de werkterreinen van bedrijfsvoering;
 • Formuleren en implementeren van beheersmaatregelen en analyses om risico’s te minimaliseren;
 • Toezien op naleving wet- en regelgeving, interne en externe normen en codes of conduct die van toepassing zijn;
 • Signaleren van relevante politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, het vertalen naar kansen en bedreigingen voor de organisatie en het anticiperen op consequenties.

Financiën, planning & control:

 • Ontwikkelen van en het adviseren over het financiële beleid;
 • Vertalen van het vastgestelde financiële beleid naar een AO/IC structuur en planning & control cyclus voor Leprastichting/NLR en LRI;
 • Versterken van de financiële stabiliteit en het verder verbeteren van de (financiële) verantwoording;
 • Zorg dragen voor de externe verslaggeving, inclusief de gesubsidieerde projecten en landenrapportages;
 • Ontwikkelen van financiële modellen en instrumenten voor de organisatie en de te vormen internationale alliantie;
 • Coördineren van de interim- en jaarrekeningcontrole van Leprastichting/NLR en LRI en het fungeren als aanspreekpunt voor de accountant;
 • Voorbereiden van de Financiële Audit Commissie en het vertegenwoordigen bij de Raad van Toezicht en bij het overleg met de landendirecteuren.

ICT:

 • Het verder ontwikkelen en optimaliseren van ICT en digitalisering in de bedrijfsvoering;
 • Selecteren van leveranciers en het toezien op kosteneffectieve overeenkomsten en een goede samenwerking;
 • Coördineren en toezicht houden op het beheer en de stabiliteit van applicaties en systemen en de beveiliging van de technologische infrastructuur;
 • Adviseren over ICT en het ontwikkelen van het ICT-beleid in samenspraak met het MT.

Office- en kwaliteitsmanagement:

 • Inrichten en aansturen van het office management en facilitaire zaken;
 • Bewaken van de kwaliteit, consistentie en samenhang van processen binnen de organisatie en het toezichthouden op de vastlegging daarvan;
 • Coördineren van de interne en externe ISO audits.

HR:

 • Beheren van de personeelsbegroting en personeels- en salarisadministratie;
 • Actualiseren van het HR beleid en het doen van (beleids)voorstellen ter verbetering.

Wij zoeken | Job requirements

 • Afgeronde WO/HBO+ opleiding in bedrijfseconomie of financieel management;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als business controller of leidinggevende in een financiële functie;
 • Kennis van kwaliteits- en riskmanagement;
 • Ervaring met externe verslaggeving;
 • Kennis van en/of affiniteit met de werkterreinen ICT, HR, facilitaire zaken;
 • Ervaring in een non profit organisatie, bij voorkeur in een internationale omgeving;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Bereidheid tot reizen.

Verdere competenties:

 • Een analytisch denkvermogen en strategisch inzicht;
 • De flexibiliteit om snel te schakelen van beleids- naar operationeel niveau en vice versa;
 • Het vermogen om omgevingssensitiviteit met zakelijkheid te combineren;
 • Daadkrachtig en resultaatgericht;
 • Een gestructureerde en planmatige werkwijze;
 • Standvastig, maar wel met aanpassingsvermogen als de situatie dit vereist;
 • In staat om verantwoordelijkheden te delegeren en mensen te coachen;
 • Werkt goed in teamverband;
 • Oplossingsgericht.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op