Ga naar Dux home

Hoofd Bedrijfsvoering

6831 Rialto Holding Amsterdam Vast 40 uur p/w

DUX International is voor haar opdrachtgever Rialto op zoek naar een

Hoofd bedrijfsvoering


Heb je een hart voor film en ben je een verbindende persoonlijkheid die goed kan plannen, structureren en organiseren?
Dan nodigen we je van harte uit om te reageren op deze vacature bij een van de meest toonaangevende filmtheaters in Amsterdam en Nederland.

Organisatie | Organisation

Rialto, een van de meest toonaangevende filmtheaters in Amsterdam en Nederland, heeft een uitgesproken profiel. Hun kenmerk is de ruime aandacht voor niet-westerse film en (jong) Europees filmtalent. Met een breed aanbod van speciale programmering in de vorm van series, inleidingen, debatten en samenwerkingen met derden wil Rialto bijdragen aan een divers en inclusief filmaanbod. Rialto is een podium voor vernieuwende, kwalitatieve en onafhankelijk geproduceerde cinema uit de gehele wereld. Een filmtheater dat zich blijft inzetten op talentontwikkeling, vernieuwing en creativiteit.

Rialto heeft grote plannen voor het Amsterdamse filmtheateraanbod. Het filmtheater is recentelijk al uitgebreid met een tweede locatie in het nieuwe universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit: Rialto VU, waar overdag college wordt gegeven en ’s avonds en in het weekend filmvoorstellingen plaatsvinden. Om zich ook te richten op de inwoners van IJburg opent Rialto in 2023/2024 nog een zeer bijzondere locatie: Rialto Silo, op het Zeeburgereiland. Voor meer informatie over Rialto, zie www.rialtofilm.nl.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Het hoofd bedrijfsvoering geeft als lid van het Management Team de groei mede vorm en fungeert als spin in het web in de begeleiding van de organisatie in de schaalvergroting.

Hij/zij adviseert de directeur-bestuurder en overige leden van het MT en staat hen bij, in het bijzonder op het gebied van financiën, personeel & organisatie, automatiserings-vraagstukken, beheer van subsidies en uitvoering van de gewenste stappen om Rialto’s ambities waar te maken.

Omdat het huidige hoofd een nieuwe uitdaging aangaat zoekt Rialto een waardige opvolger die meegroeit naar een filmtheater op drie locaties in de stad met ruim 300.000 bezoekers in 2025.

Het Hoofd bedrijfsvoering geeft direct leiding aan de vier medewerkers van de kantoorafdeling en schept de basisvoorwaarden waarbinnen de RvT, de directeur-bestuurder en overige leden van het MT optimaal kunnen functioneren. Hij/zij legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.


Taken/verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële administratie en financiële (maand-, kwartaal- en jaar) rapportages in samenspraak met de financieel medewerker en het externe administratiekantoor, ten behoeve van directie en RvT en de accountantscontrole. Je verzorgt de aansturing van de relevante administratieve processen en vaardigt hiertoe de noodzakelijke richtlijnen uit. Je bent verantwoordelijk voor het (doen) verrichten van de diverse administratieve werkzaamheden, betalingsverkeer, facturering en salarisadministratie door het eigen team en het externe administratiekantoor. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van het jaarbudget, en de daarin gestelde targets voor inkomsten en hebt in deze een signaalfunctie in de richting van directeur-bestuurder en overige leden van het MT;
 • Je geeft sturing aan het beleid op het gebied van personeelszaken, en draagt zorg voor de uitvoering hiervan door onder meer de medewerker HR;
 • Je levert een coördinerende en ondersteunende bijdrage aan subsidie- en sponsorwerving, en het daarbij behorende relatiebeheer ten behoeve van bestaande en nieuwe activiteiten van Rialto, in samenspraak met de directeur-bestuurder en overige leden van het MT;
 • Je geeft in de rol van directiesecretaris uitvoering aan diverse taken in opdracht van en namens de directeur-bestuurder van Rialto en ten behoeve van de RvT;
 • Je ziet toe op het structureren van de kantoorwerkzaamheden, inclusief ICT en andere functies die ondersteuning bieden aan de rest van de organisatie, en draagt zorg voor een goede afstemming tussen mensen en middelen van de betreffende functies;
 • Je bent leidinggevende en stuurt daarmee de teamleden van de afdeling kantoor aan, te weten Office & HR medewerker, coördinator zaalverhuur & kassa, bureaumedewerker en financieel medewerker.

Wij zoeken | Job requirements

 • HBO/Universitair denkniveau;
 • Ruime werkervaring met financiën, financiële administratie, rapportages en verslaglegging;
 • Aantoonbare kennis en ervaring met personeelszaken en de inrichting van een organisatie;
 • Financiële expertise op het gebied van subsidie- en sponsorwerving;
 • Kennis en ervaring op het gebied van automatisering. Je bent in ieder geval bekend met Windows Office, Exact Online, Blue10 en ticketing software;
 • Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.

Verdere competenties

 • Je werkt graag in een organisatie waarin je er samen zorg voor draagt dat alles geregeld is;
 • Je hebt een goed humeur, relativeringsvermogen, flexibele werkhouding en klantgerichte instelling;
 • Je werkt op gestructureerde en planmatige wijze en beschikt over analytisch denkvermogen;
 • Het is fijn als je geïnteresseerd bent in film.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op