Ga naar Dux home

Hoofd Jong KC Muziek

7257 Koninklijk Conservatorium, interfaculteit School voor Jong Talent 's-Gravenhage Vast 40 uur p/w

REACTIETERMIJN VERSTREKEN

DUX is voor haar opdrachtgever, Koninklijk Conservatorium, Interfaculteit School voor Jong Talent, op zoek naar een:

Hoofd Jong KC Muziek

Organisatie | Organisation

Studeren aan het Koninklijk Conservatorium (KC) betekent studeren aan het oudste conservatorium van Nederland, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met traditie en ambacht. Een inspirerende leeromgeving waar internationale topmusici en topdansers lesgeven. Het onderwijs en onderzoek gaat over scheppen, herscheppen en presenteren. Dat gebeurt in huis en daarbuiten, samen met andere organisaties, instellingen en vakgenoten. De leeromgeving en de professionele muziek- en danspraktijk lopen voortdurend in elkaar over. De opleidingen zijn gebaseerd op de sterke driepoot van onderwijs, onderzoek en productie. Deze elementen vormen het DNA van het instituut.

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Zij bieden HBO bachelor- en masteronderwijs, diverse vooropleidingen (veelal als onderdeel van de School voor Jong Talent) en, in samenwerking met de Universiteit Leiden keuzevakken en een PhD-programma. Het Koninklijk Conservatorium is gevestigd in het nieuwe huis voor cultuur Amare dat in september 2021 haar deuren opende.

De Interfaculteit School voor Jong Talent (SvJT):

De Interfaculteit School voor Jong Talent (SvJT) van het Koninklijk Conservatorium biedt een leeromgeving waar jonge mensen met een passie worden voorbereid op een professionele opleiding in de dans, muziek of beeldende kunst in combinatie met regulier onderwijs (primair en voortgezet). Om op de school aangenomen te worden moet er eerst met succes een toelatingsexamen gedaan worden.

De schoolleiding is in handen van de directeur van de Interfaculteit SvJT, die wordt ondersteund door twee coördinatoren en drie afdelingshoofden (Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Vormgeving).

De komende tijd zal de SvJT een proces van ontwikkeling doormaken, waarin toegewerkt zal worden naar een doorgaande leerlijn voor het muziekonderwijs, naar meer samenwerking tussen de kunstdisciplines, naar integratie van artistiek en algemeen onderwijs, en naar meer afstemming met het hoger onderwijs op het conservatorium.

De interfaculteit wil zich in de toekomst meer als een integrale entiteit ontwikkelen en de relatie met de stad Den Haag, het werkveld en Amare verstevigen.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Voor de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium zoeken wij een “Hoofd Jong KC Muziek”. Een bevlogen musicus met verstand van, en gevoel voor, muziekonderwijs voor kinderen en didactiek. We zoeken iemand die bij voorkeur zelf nog actief is als musicus en die het artistieke niveau op de school naar een hoger niveau kan tillen.

De taken en verantwoordelijkheden kunnen als volgt worden omschreven:

 • Bepaalt de lange termijn visie en strategie op met name het artistiek onderwijskundig gebied in het kader van de hierboven beschreven context van ontwikkeling;
 • Draagt de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van de afdeling Muziek op de SvJT;
 • Geeft leiding aan het team van muziekdocenten en ondersteunende medewerkers;
 • Heeft wekelijks management overleg met de directeur van de SvJT en andere afdelingshoofden van de SvJT en levert hierin de nodige input vanuit de afdeling Muziek;
 • Zorgt voor de optimalisatie van de verbinding tussen PO-, VO- en HBO-onderwijs van het Koninklijk Conservatorium;
 • Bewaakt de balans tussen regulier onderwijs en voorbereidend muziekvakonderwijs.

Wij zoeken | Job requirements

 • is een leidinggevende met goede artistieke kwaliteiten die hij/zij kan overbrengen;
 • heeft daarnaast een achtergrond als professioneel musicus;
 • beschikt over de nodige kennis van didactiek en pedagogiek met betrekking tot jong muzikaal talent;
 • draagt bij aan een sociaal veilige omgeving van de leerlingen, waarin het thema diversiteit en inclusie een belangrijke aspect is;
 • is op de hoogte van het Nederlandse onderwijsbestel (PO/VO) of is bereid zich daarin te verdiepen;
 • kan verbindingen leggen tussen het HBO en de SvJT en doorlopende leerlijnen creëren;
 • heeft een (internationaal) netwerk en kan nieuwe netwerken opbouwen en onderhouden;
 • heeft kennis van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied binnen een internationale context;
 • beschikt over organisatorische vaardigheden en is stressbestendig;
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • is een teamplayer en een verbinder;
 • beheerst de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk uitstekend (of is bereid deze zich z.s.m. eigen te maken);
 • is in staat om een leeromgeving te creëren waarbinnen de leerlingen zich maximaal kunnen ontwikkelen, zowel persoonlijk, creatief als artistiek.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op