Ga naar Dux home

Interim innovatiemanager met hart voor kunst en cultuur (8032)

8032 CKE Eindhoven Eindhoven Tijdelijk (ZZP / Deta) 28 uur p/w

Voor haar opdrachtgever, CKE in Eindhoven zoekt DUX Interim & Executive Search een

Interim innovatiemanager met hart voor kunst en cultuur

24-32 uur, 3-4 maanden; start z.s.m.

Organisatie | Organisation

CKE houdt zich bezig met cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie. Ze is trots op de tientallen mooie projecten die ze in de buurten en wijken heeft opgezet. Zoals Koning voor 1 Dag, Walk the Walk en Circus Farfalle. Samen met partners als Vitalis Woonzorg Groep, Woonbedrijf en dak- en thuislozen organisatie Neos wordt ook gewerkt aan langer lopende programma’s.
CKE is het aanspreekpunt voor de ruim 100 amateurkunstverenigingen en individuele amateur-kunstenaars in Eindhoven. Zo organiseren zij de Dag van de Amateurkunst en verstrekken zij financiering aan Amateurkunstverenigingen.

Op bijna alle basis- en middelbare scholen in Eindhoven en regio verzorgen de docenten kunstlessen en kunstprojecten. Hiermee bereikt zij jaarlijks 20.000 kinderen en jongeren. Daarnaast biedt zij een ruime keuze in allerlei cursussen en workshops voor de vrije tijd in alle kunstdisciplines. Ieder jaar hebben we zo’n 2.000 cursisten (kinderen, jongeren en volwassen) die hun creativiteit ontwikkelen.

Bij CKE werken ruim 80 medewerkers, 20 vrijwilligers en vele freelance docenten, makers en ontwerpers. Er wordt nauw samengewerkt met vele partners in het maatschappelijke en culturele veld. CKE kent twee lijn- en twee stafafdelingen, waarbij de lijnafdelingen Kunst & Creativiteit en Projectorganisatie & Advies (beiden onder aansturing van een ‘Innovatiemanager’) ondersteund worden door de stafafdelingen Finance & Control en Services. Binnen de afdeling Kunst & Creativiteit zijn alle kunstvakdocenten werkzaam. Zij ontwikkelen alle activiteiten voor de strategische pijlers Cultuureducatie, Amateurkunst en Cultuurparticipatie en voeren deze uit. De Innovatiemanager geeft leiding aan de kunstvakdocenten, is MT-lid en rapporteert aan de directeur-bestuurder. Samen met de Directeur-bestuurder, jouw collega Innovatiemanager, de manager Facilitair & Vastgoed en Financial Controller draag je mede verantwoordelijkheid voor de koers van de organisatie. Het MT functioneert op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars rollen.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

Binnen CKE is de rol van Innovatiemanager een veelzijdige functie, de ene dag ontwikkel je – samen met je collega MT leden – de strategie en meerjaren-doelstellingen van CKE en de andere dag voer je POP- en functioneringsgesprekken met jouw medewerkers. Je vertegenwoordigt de organisatie tijdens bijeenkomsten en evenementen. Je hebt een visie op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie en volgt de externe ontwikkelingen op de voet. Primair ben je samen met jouw collega Innovatiemanager en de docenten verantwoordelijk voor een samenhangend aanbod voor Cultuureducatie, Amateurkunst en Cultuurparticipatie. Je inspireert, coacht en begeleidt de docenten in de ontwikkeling en innovatie van dit aanbod. Je geeft leiding aan kunstvakdocenten in loondienst en bent opdrachtgever van docenten op freelance basis.

CKE is in verandering; om mee te kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen is een transitie ingezet. Voor de afdeling en de docenten betekent dat een flinke verandering. Het aanbod verandert, de producten die werden geboden worden afgebouwd of vernieuwd, nieuwe producten worden ontwikkeld. Daarvoor is een transitie van de organisatie nodig die inmiddels is ingezet. Dat vraagt van de docenten een professionele verandering, van specialist naar generalist. Zij moeten zich voor andere doelgroepen gaan inzetten en ander onderwijs gaan ontwikkelen en geven. De cursussen en workshops geven zij nu ook op voor hen nieuwe, externe locaties zoals scholen en verzorgingshuizen en in de wijken. De manager K&C geeft hen leiding in deze nieuwe situatie en begeleidt en coacht hen in deze transitie.

De innovatiemanager Kunst & Creativiteit geeft leiding aan de docenten in loondienst en is opdrachtgever van docenten op freelance basis.

Als innovatiemanager K&C zorg je ook voor het aantrekken van nieuwe docenten en bouw je aan een flexibele schil met freelance medewerkers om goed in te kunnen spelen op de veranderde behoefte van klant en samenleving.

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels- en professionaliseringsbeleid binnen wettelijke en CKE-brede kaders. Het voeren van de HR-gesprekscyclus (ontwikkel-, functionerings- en beoordelingsgesprekken) met medewerkers maakt daar onderdeel van uit.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de docenten en voor de organisatie van de afdeling en de afdelingsdoelen. Daaronder valt ook de kwaliteit van proces, producten en diensten.

Waar mogelijk lever je ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van producten en diensten op een vernieuwende manier, passend binnen de nieuwe koers van de organisatie. Je werkt daarin samen met de innovatiemanager zodat er een samenhangend aanbod wordt gerealiseerd op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie.
Samen met de collega’s van MT en directie denk en bouw je mee aan het verder realiseren van strategie, innovatie en vernieuwing en aan een succesvolle organisatie.

Wij zoeken | Job requirements

Wij zoeken

een ervaren manager met relevante HBO opleiding; bij voorkeur Kunsthogeschool, PABO, Culturele en Maatschappelijke Vorming, of affiniteit en interesse voor cultuur;

meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan en coachen en begeleiden van professionals

ervaring met organisaties in verandering en ontwikkeling; en met het leidinggeven aan verandering

ambitie om te willen investeren en te leren in een leuke creatieve omgeving;

bij voorkeur ervaring in onderwijs, cultuur of het sociale domein; op de hoogte van de ontwikkelingen binnen cultuur binnen de maatschappelijke context


En jij

bent analytisch en in staat om snel inzicht en overzicht te verkrijgen en te houden

toont leiderschap, visie, en bent in staat om een team mee te nemen in verandering

kan goed organiseren en structuren en procesmatig denken; je stelt prioriteiten en werkt planmatig

kan goed schakelen tussen tactisch, operationeel en strategisch niveau

bent contactueel sterk, empathisch, stevig

bent open, en kan feedback geven en ontvangen

hebt oog voor zowel proces als resultaat

bent flexibel, collegiaal en een teamplayer

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Neem contact op