Ga naar Dux home

Interim Manager Bedrijfsvoering (10553)

10553 Fonds voor Cultuurparticipatie Utrecht Interim

DUX is voor haar opdrachtgever, Fonds voor Cultuurparticipatie, op zoek naar een:

Interim Manager Bedrijfsvoering


Locatie : Utrecht
Projectduur : 32-36 uur p/w, minimaal 4 maanden, met mogelijke verlenging; startdatum b.v.k. uiterlijk 1 maart 2024

Organisatie | Organisation

De organisatie
‘Cultuur. Jij maakt het!’
Het motto van het Fonds voor Cultuurparticipatie zegt het al: het Fonds is er voor iedereen met een goed idee of project om cultuurparticipatie, amateurkunst en kunsteducatie te versterken.
Dat doet het Fonds door subsidies te verstrekken binnen meerjaren- en projectsubsidieregelingen. Het fonds, een Rijkscultuurfonds, is actief op het terrein van cultuureducatie, co-creatie, amateurkunst en talentonwikkeling. Het fonds werkt actief samen met landelijke en lokale partners.
Het kantoor van het Fonds is gevestigd in Utrecht; er werken zo’n 60 professionals , verbonden door wat hen drijft: de kracht van kunst en cultuur.
De managers van de 3 clusters Realisatie, Ontwikkeling en Bedrijfsvoering zijn samen met de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor strategie en beleid, en voor de ontwikkeling van de subsidieregelingen en adequate uitvoering en verantwoording daarvan. Om de expertise uit het veld te betrekken werkt het fonds samen met circa 100 externe commissieleden.

Functie inhoud | Tasks and responsibilities

De opdracht

In verband met het aankomende vertrek van de huidige manager Bedrijfsvoering, is het Fonds voor Cultuurparticipatie op zoek naar een manager die op interim basis het cluster Bedrijfsvoering kan leiden.

Cluster Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het faciliteren en ondersteunen van het primaire proces. De manager Bedrijfsvoering heeft een belangrijke rol in het onderling verbinden van de verschillende clusters en teams. Hij zorgt met zijn medewerkers voor een goed georganiseerd hart van de organisatie. Daarvoor draaien binnen dit cluster de teams financiën en business control, communicatie, IT en applicatiebeheer, HR, secretariaat en juridische zaken. De teams zijn inhoudelijk goed toegerust en werken zelfstandig, onder aanvoering van operationeel leidinggevenden. De manager is verantwoordelijk voor budget, financiële verantwoording, planning en control en voor in-en uitstroom; dat laatste is niet onbelangrijk, want de organisatie groeit nog verder en heeft een aantal vacatures.
Uitbreiding van de subsidieregelingen en een aantal bijzondere projecten (waaronder een interne academie en de verdere implementatie en evaluatie van de in 2022 gerealiseerde organisatieverandering) vergen effectief organiseren en het bereiken en bij elkaar brengen van de juiste mensen. Deze rol ligt nu bij uitstek bij de interim manager Bedrijfsvoering.

Een belangrijk project dat de aandacht vraagt is de ontwikkeling van de nieuwe digitale architectuur; extern en intern zijn verschillende projectgroepen al betrokken en de roadmap ligt er. De manager zorgt hier voor onderlinge afstemming en voortgang en voor goed opdrachtgeverschap.

De managers van de clusters Realisatie, Bedrijfsvoering en Ontwikkeling vormen samen met de directeur-bestuurder het managementteam. Samen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de strategische ontwikkeling van het Fonds en aan de visie en samenhangend beleid. Het beleidsplan ’21-’24 en het jaarplan (inclusief begroting) 2024 zijn hierin leidend.
In de komende periode is er sprake van twee wisselingen in het managementteam; dat vraagt van het management het vermogen om gezamenlijk stabiliteit en rust te waarborgen.

De Manager Bedrijfsvoering geeft hiërarchisch leiding aan de circa 20 medewerkers van het cluster. En rapporteert aan de directeur-bestuurder.

Wij zoeken | Job requirements

Wij zoeken

Een ervaren manager op het gebied van bedrijfsvoering en/of zakelijke leiding (generalist)

met ervaring en voldoende kennis van HR, finance, ICT en facilitair management

ervaring als budget-verantwoordelijke

bij voorkeur ervaring of affiniteit met strategische communicatie en met juridische zaken

ervaring met subsidie-verstrekkende of -ontvangende instellingen

liefst deels opgedaan in het publieke domein (overheid, fondsen, culturele of maatschappelijke organisaties)

ervaring met leidinggeven aan professionals

En jij

hebt een mensgerichte managementstijl en geeft leiding op hoofdlijnen

bent benaderbaar, stelt de goede vragen, en bent in staat om professionals steun en richting te bieden waar gewenst en samen te laten werken waar nodig

hebt de stevigheid en flexibiliteit om in een tijd van verandering koers te blijven houden

kunt strategisch denken maar kunt strategie ook goed omzetten in praktisch uitvoerbaar beleid

bezit een goede dosis organisatie-sensitiviteit en gevoel voor verhoudingen

bent collegiaal, en tactisch en communicatief sterk

bent resultaat- en doelgericht, kan prioriteren en bent besluitvaardig

en bent bereid om minimaal 75% van je werktijd vanuit de kantoorlocatie in Utrecht te werken.

Wij zijn altijd op zoek naar executives die een verschil willen maken

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging in de non-profit? Dan zit u bij ons goed. Met ons brede netwerk binnen de non-profit, gaan wij met u op zoek naar dé uitdaging die bij u past!

Open sollicitatie